Obec Všechromy

Osadní výbor

Hlavním cílem činnosti je organizovat kulturní a společenské akce v obci, podílet se na udržování a rozvoji životního prostředí obce a spolupracovat s Obecním úřadem Strančice.

Osadní výbor Všechrom byl založen dne 1.4.2006 na setkání občanů Všechrom a poprvé oficiálně zřízen zastupitelstvem obce Strančice na veřejném zasedání dne 29.5.2006.
Osadní výbor má v současné době 7 členů určených usnesením zastupitelstva obce Z-18-05-09 ze dne 13.12.2018, a schází se dle potřeby ve všechromském klubu na návsi.

Seznam členů osadního výboru, volební období 2018 - 2022:

Předseda: Michal Šťastný Členové: Ing. Jiří Hofman, Ing. Pavel Soukup, Roman Pták, Tomáš Slušný, Radek Nedbal, Jaroslav Procházka

   Zápisy - schůze osadního výboru