Kauza "Stížnost"

V říjnu 2010 jsem dostal poštou dopis, ve kterém byla odpověď MěÚ Mnichovice na stížnost na podjatost zaměstnanců SÚ Mnichovice. Protože jsem takovou stížnost nikdy nepodal, spojil jsem se ihned s tajemnicí úřadu, která mi ochotně okopírovala originál stížnosti. Jelikož se evidentně jednalo o podvrh, podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele. Po více než půlročním vyšetřování policie případ odložila.

Následující dokumenty dokládají celý průběh vyšetřování:

Odpověď MěÚ Mnichovice na stížnost na podjatost
Kopie stížnosti na podjatost
Trestní oznámení na NP
Usnesení policie o nevyloučení z řízení
Stížnost proti rozhodnutí policie o nevyloučení
Usnesení policejního ředitelství Mnichovice o zamítnutí stížnosti
Žádost o odstranění závad v postupu policejního orgánu
Žádost o odstranění závad v postupu okresního státního zástupce
Sdělení krajského státního zástupce o vyhodnocení žádosti
Vyrozumění krajského státního zástupce
Vyrozumění okresního státního zástupce
Usnesení policie o odložení podnětu
Stížnost proti usnesení o odložení
Zamítnutí stížnosti

Několik poznámek k autorovi podvržené stížnosti:
- musel mít motivaci k takovému jednání - tedy vztek na mojí osobu, možná i na p. Konráda;
- musel mít přístup k informacím o probíhajícím řízení o stavbě - informace o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nebyla nikdy zveřejněna na úřední desce OÚ Strančice (pravděpodobně si tento dokument vzal k sepsání stížnosti a zapomněl ho vrátit);
- musel mít přístup k mému podpisu, který je k dispozici na mnoha dokumentech na OÚ Strančice, ale není nikde veřejně přístupný;
- pracoval na OÚ teprve krátce, protože neznal jména pracovníků SÚ Mnichovice (pí. "Pokojová" = Podholová);
- nevěděl, že s p. Hnátkem se znám pouze zběžně a nejsme v bližším kontaktu (neuvedl bych ho jako svědka). Z těchto kritérií je zřejmé, že stížnost mohla psát prakticky jediná osoba. Její jméno však musí odhalit každý sám ...

O tendenčním jednání policie svědčí mj. i toto předvolání odeslané jen 2,5 hodiny před termínem předvolání, v případě nedostavení se ve stanovený termín hrozí pokuta až 50.000,- Kč a okamžité zařazení mezi celostátně hledané osoby !!!

Ing. Pavel Soukup.