Návrh na vyznačení pruhu pro chodce na silnici kolem zvoničky a zklidnění dopravy na návsi


Provedení tohoto dopravního značení zvýší bezpečnost chodců v úseku od křižovatky u zrcadla kolem zvoničky k odbočce na náves. V tomto úseku není možné vybudovat chodník kvůli nedostatečné šířce pozemku a umístění soukromých předzahrádek. Tento návrh byl inspirován existujícím značením v Mnichovicích u kostela (viz. foto).
Umístění značek Pozor děti má za cíl zklidnit dopravu v těsné blízkosti dětského hřiště (původní návrh na snížení rychlosti na 30 km/hod byl zamítnut vedením obce, na návrh místostarosty jsme ho upravili.)