Návrh osadního výboru na umístění přechodu pro chodce u trafostanice


Umístění tohoto přechodu je nezbytné pro zajištění bezpečného průchodu od novostaveb přes nepřehlednou křižovatku směrem do horní části obce (autobusová zastávka. pizzerie...). Umístění bylo navrženo s ohledem na dostatečnou vzdálenost od nepřehledné křižovatky se silnicí III/00324 (u zrcadla) i stávající sjezd k novostavbám.