Návrh osadního výboru na umístění přechodu pro chodce u bývalé školy


Umístění tohoto přechodu je důležité pro zajištění bezpečného přecházení frekventované silnice II. třídy protínající Všechromy. Umístění bylo navrženo s ohledem na dostatečnou vzdálenost od nepřehledné křižovatky se silnicí III/00324 (u zrcadla), dostatečný výhled chodců do všech směrů (přes lípu před bývalou školou) i stávající vjezdy na přilehlé pozemky.