Korespondence týkající se obchvatu Všechrom

17.10.2008 - E-mail od projektanta
2.3.2009 - E-mail od projektanta
27.3.2010 - Žádost o poskytnutí informace
2.4.2010 - Odpověď KÚSK č.1
5.5.2010 - Odpověď KÚSK č.2 (na telefonickou stížnost)
5.5.2010 - Žádost o doplnění poskytnuté informace
24.5.2010 - Odpověď KÚSK č.3
25.5.2010 - Stížnost na způsob vyřízení žádosti
25.6.2010 - Odpověď KÚSK č.4
10.7.2010 - Odpověď na vyřízení stížnosti, upřesnění žádosti
26.7.2010 - Odpověď KÚSK č.5