Ondřej ze Všechrom Pečeť Ondřeje ze Všechrom

Hlavní stránka
Aktuálně

Archiv
článků

Historie
obce

Osadní
výbor

Všechromský
zpravodaj

Akce
fotogalerie


Mapy

Firmy
v obci

Důležité
kontakty

Zajímavé
odkazy

Sběrný
dvůr

OÚ Strančice
(oficiální web)

Zápisy výborů
a komisí obce

Audiozáznamy
zasedání ZO

Kauzy s OÚ Strančice
(jak fungoval náš úřad)

Strančice info
(oficiální veřejná diskuze)

SNK Společně
(www.strancice.eu)

Rodinné centrum
LODIČKA

Napište nám...
Své náměty či připomínky
k obsahu stránek i činnosti osadního výboru můžete psát na info@vsechromy.cz.

Zde najdete starší články uveřejněné v minulosti na hlavní stránce:

Daně z nemovitostí - aktualizace
Pro rok 2020 už konečně platí nová vyhláška o koeficientech daní z nemovitostí, kterou připravil finanční výbor pod vedením Ing. Kudrnové. Návrh vychází z mých předchozích návrhů zamítnutých zastupitelstvem pod vedením staroty Šindeláře, pouze daně z obytných domů snižuje jen v přidružených částech obce, aby výše daní odrážela rozdílné úrovně občanského vybavení a jejich dostupnost pro obyvatele Strančic a okolních částí obce. Do obecního rozpočtu by tak po dlouhých letech měly konečně dorazit slibované vyšší daně ze skladových a podnikatelských hal, a současně se znatelně uleví občanům bydlícím v okolních částech obce.
Pavel Soukup

Veřejné zasedání zastupitelstva - prosinec 2018
Další veřejné zasedání ZO se tentokrát uskutečnilo ve čtvrtek 13.12. od 19:00. Zde je k dipozici pozvánka, na stránkách www.strancice.eu jsou k dispozici i předložené materiály k projednání. Zvukový záznam jsem protentokrát musel ještě pořídit opět já, takže je k dispozici jako obvykle na stránce zaznamy.vsechromy.cz.
Ing. Pavel Soukup

Komunální volby dopadly dobře. A co bude dál?
Volbami to samozřejmě nekončí, ale začíná. Jen ve stručnosti: s vedením obce teď úzce spolupracujeme např. na projektu kanalizace (aby mohly být úseky pod silnicí na Otice položeny už v rámci rekonstrukce silnice), na dokončení projektu stezky od Billy do Všechrom (aby vedla až do Všechrom a aby mohla sloužit i pro cyklisty), na projektu rekonstrukce Hasičárny (v první fázi se jedná o výměnu oken, dveří a vrat a nátěr fasády - viz. článek Stavební úpravy Hasičárny), na dokončení projektu pro načerno provedené vodovodní přípojky a dokončení projektu páteřního vodovodu po obci, na zklidnění dopravy ve Všechromech (především v rámci rekonstrukce silnice na Otice) a připravujeme celkovou studii pro zajištění bezpečného pohybu chodců po celých Všechromech (viz. článek Chodníky), a dalších záležitostech. O všem vás budeme průběžně informovat.
Ing. Pavel Soukup

Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce
se konalo v úterý 30.10. od 19:00 viz. oficiální pozvánka na webu obce. Novým starostou byl podle očekávání zvolen Mgr. Oldřich Trebal, místostarostou Ing. Jiří Jančík. Další podrobnosti najdete v zápisu na stránkách OÚ a na zvukovém záznamu na stránkách http://zaznamy.vsechromy.cz
Pavel Soukup.

Výsledky komunálních voleb
Vážení sousedé, s velkým potěšením vám přináším opravdu radostnou zprávu, že boje skončily. Mám na mysli boje s vedením obce o všechno, co bychom (zejména) v naší části obce potřebovali. V sobotu 6.10.2018 bylo zlo po dlouhých letech utiskování slušných občanů konečně poraženo!! Ve volbách zvítězilo uskupení č. 1 Společně pro Strančice, Kašovice, Otice, Předboř, Sklenku, Svojšovice, Všechromy poměrem mandátů 9:6. Podrobné výsledky jsou k dispozici na stránkách www.volby.cz.
Věřím, že od této chvíle budou na těchto stránkách (i v dalších médiích - fb, Všechromský zpravodaj atd.) přibývat převážně už jen pozitivní informace. Chtěl bych proto touto cestou poděkovat všem voličům, kteří svou účastí ve volbách společně porazili aroganci, hulvátství a pohrdání slušnými a poctivými občany, a také všem kandidátům, kteří se nebáli a v této kritické době se hrdě pustili do boje s bezprávím a nabídli své schopnosti ve prospěch občanů na kandidátce č.1. DÍKY!!
Pavel Soukup

Boj dobra a zla
I tak by se daly nazvat letošní volby do obecního zastupitelstva ve Strančicích. Letos jsou jen dvě kandidátky. Na jedné jsou vesměs lidé, kteří už jasně dokázali, že jim ani trochu nezáleží na občanech této obce, na jejich potřebách, že s nimi nechtějí a nebudou komunikovat, natož řídit se jejich názory, a že kolikrát neumějí ani „do pěti počítat" (např. kejkle s daněmi z nemovitostí a popelnicemi). Na druhé kandidátce jsou naopak vesměs lidé, kteří už dlouho nezištně pracují pro druhé, a to i přesto, že tato práce nemá díky početní převaze té první skupiny v zastupitelstvu prakticky žádný smysluplný výsledek. Dokázali, že chtějí komunikovat s ostatními a naslouchat jim, že se necítí být nejchytřejšími na světě a vědí, že řešení každé otázky se nejlépe vymýšlí kolektivně za účasti co nejširší veřejnosti, kdy každý může projevit svůj názor. Atmosféra strachu, která ve Strančicích už léta panuje a neustále se stupňuje, musí už skončit.
POZOR! Protože volební systém není jednoduchý, je třeba upozornit na to, že zaškrtáváním jednotlivých kandidátů z obou kandidátek nelze nic změnit! Zcela zásadní je jediná věc, aby současné vedení nezískalo většinu hlasů, protože způsoby, jakými s takto získanou absolutní mocí zacházejí, už předvádějí příliš dlouho.
Proto zaškrtněte pouze jednu kandidátku. Zaškrtnutím jakéhokoliv kandidáta z druhé strany totiž oslabujete svůj hlas!
Přeju vítězství zdravého rozumu všem slušným lidem v této obci.
Ing. Pavel Soukup

Strančický tenis
Události ve strančickém tenisovém oddíle v souvislosti s proběhlou rekonstrukcí/opravou tenisových kurtů nemají se Všechromy zdánlivě žádnou spojitost, alespoň ne přímou. Přesto považuji za důležité zveřejnit na těchto stránkách alespoň základní informace, protože to, co se odehrává v tenisovém oddílu, potažmo mezi ním a vedením TJ, je nejen velmi podobné tomu, jak jedná vedení obce s opozičními zastupiteli, s obyvateli Všechrom i dalšími lidmi, ale především proto, že hlavní aktéři obou těchto kauz jsou ty samé osoby.
Za přečtení podle mě určitě stojí zejména dopis tenisového oddílu předaný vedení TJ před zahájením schůze dne 24.3.2016 nazvaný "Tak šel čas aneb rekonstrukce naruby" i zápis z této schůze o vyloučení členů tenisového oddílu (všimněte si hlavně podpisů na konci). Další informace byly ještě před časem k dispozici na stránkách tenisového oddílu, ale ty (jak můžete vidět) nechal výbor TJ zablokovat. Na stránkách TJ Sokol Strančice přitom žádný z dokumentů k nalezení není, ale opět stojí za povšimnutí personální obsazení nového vedení...
Zneužívání moci k osobní pomstě, naprostá ignorace argumentů protistrany, prosazování svých cílů za každou cenu, hledání zástupných problémů, přehazování vlastních pochybení na druhé...
Podle mého názoru by toto jednání namířené proti slušným a obětavým lidem, kteří byli navíc do situace vehnáni lstí právě od těch, kteří se dnes těchto nepravostí dopouštějí, nemělo zůstat nepotrestáno, a jména lidí vláčených špínou by měla být očištěna i s náležitým zadostiučiněním (přinejmenším veřejná omluva by byla určitě namístě).
Tři z vyloučených členů tenisového oddílu se proti vyloučení odvolali (čtvrtý z oddílu dobrovolně vystoupil), nadřízený orgán (Sokolská župa Barákova) rozhodnutí o vyloučení členů zrušil jako neopodstatněné i na základě právního stanoviska a i Odbor sportu se s tímto závěrem ztotožnil (což bylo zřejmě jedním z hlavních důvodů, proč starosta obce Šindelář psychicky neunesl situaci a fyzicky napadl na kurtech jednoho z tenistů - uděřil ho dřevěným hrablem do obličeje, případ teď šetří policie).
Výbor TJ však i přes závěry kontrolní komise župy a opětovné potvrzení rozhodnutí župy a její opakované výzvy ke smírnému řešení stále trvá na vyloučení členů z tenisového oddílu, což je i podle vyjádření kontrolní komise České obce Sokolské (KK ČOS) nepřípustné (proti rozhodnutí župy o odvolání již není možné se odvolat a je konečné).
K výše uvedenému výčtu nepravostí je tedy třeba přidat ještě opakované nerespektování rozhodnutí nadřízených orgánů a porušování zákonů.
Nová pravidla pro využívání tenisových kurtů zavedená výborem TJ pod vedením MUDr. Štolbové a p. Šindeláře vyvolala vlnu nespokojenosti, která vyústila v podání písemného nesouhlasu rodičů dětí s postupem výboru TJ. Odpověď starostky Sokola zveřejněná na úřední desce TJ vyvolala celkem pochopitelně další reakci nespokojených rodičů.
Všechny dokumenty k této kauze včetně podrobného chronologického přehledu s komentářem můžete nyní najít i na nových stránkách tenisového oddílu www.tenis-strancice.cz, které si oddíl zřídil s podporou většiny členů po zrušení původních stránek vedením TJ... Doporučuji prostudovat zejména závěrečný dokument, kterým Předsednictvo Sokolské župy Barákovy definitivně rozhodlo o zrušení vyloučení členů TO. Je v něm velmi podrobně, výstižně a hlavně nezávisle shrnuta celá kauza, která odhaluje morální profily jejích hlavních aktérů...
Ing. Pavel Soukup

Stezka Všechromy - Strančice
Obecní úřad Strančice slibuje občanům Všechrom již skoro dvacet let vybudování stezky pro chodce a cyklisty spojující Všechromy a Strančice. Protože jednání o vybudování stezky podél hlavní silnice, jak je zanesena v územním plánu už 16 let, se dostala do slepé uličky, navrhla v roce 2008 Ing. Žemličková využít prozatímně (do vyřešení situace) původní polní cestu od zatáčky pod zemědělským statkem Jandových přes pole k bývalému drážnímu domku, odkud vede do Strančic zpevněná cesta (dál po Strančicích se sice musí kus cesty po silnici, ale nebezpečnost tohoto úseku je nesrovnatelně menší v porovnání s hlavní silnicí k dálnici). Tato polní cesta byla sice odstraněna a rozorána před desítkami let, ale většina pozemků, které cestu tvořily, byla stále zanesena v katastru a převážná část z nich byla v majetku obce.
Obnovení cesty bylo zaneseno do návrhu nového územního plánu a na přelomu let 2009 a 2010 byla obecním úřadem v místě vybudována nová štěrková komunikace za 1,2 mil. Kč. Byla však provedena velmi neodborně, protože jí chybělo jakékoli odvodnění (příkop), takže brzy byla při silnějších deštích poničena a od té doby se její stav stále zhoršuje, navíc byly na cestě provedeny dva ostré zlomy (s nulovým poloměrem), které jsou nebezpečné při jízdě na kole dolů, a při jízdě nahoru se musí překonat úsek mezi nimi s téměř dvojnásobným sklonem oproti navazujícím úsekům, což je zejména pro méně zdatné cyklisty a s ohledem na kvalitu povrchu často nad jejich síly.
Osadní výbor se proto opakovaně obracel na vedení obce s návrhy na řešení situace (viz. zápisy z jednání OV), vedení obce však všechny jeho návrhy ignorovalo. Zastupitelstvo obce pak zamítlo návrh Z-12-01-02 na zaoblení zlomů, návrh Z-14-01-06 na zařazení odvodnění stezky do rozpočtu 2014 nebyl nikdy splněn a návrh Z-15-02-12 na podání žádosti o bezúplatný převod státních pozemků pod stezkou byl zastupitestvem zamítnut s odůvodněním, že tam žádná oficiální komunikace není a tedy nejsou splněny zákonné podmínky pro převod. Proto jsem podal zastupitelstvu další návrh Z-15-03-14 na zajištění dodatečného povolení pro tuto černou stavbu, starostovi zastupitelé ho však opět zamítli.
Nezbylo tedy, než se obrátit na policii s oznámením o provedení nepovolené stavby. Policie věc prošetřila a předala k řešení Městskému úřadu v Říčanech, kde ho dostal do rukou Ing. Douša z odboru dopravy a ten na základě ústního jednání s p. Šindelářem a Ing. Černým řízení zastavil jen proto, že mu oba svorně tvrdili, že tato cesta zde odjakživa byla a obecní úřad prý provedl jen opravu jejího povrchu. Pan Douša si ani jednu z těchto nehorázných lží nijak neprověřil, přestože součástí spisu je mnoho důkazů o opaku. Samozřejmě jsem obratem podal odvolání (25.2.), krajský úřad rozhodnutí o zastavení řízení zrušil a vrátil věc k novému projednání, přičemž p. Doušovi vytkl celou řadu porušení zákona. Jelikož MěÚ v Říčanech na toto rozhodnutí nijak nereagoval a nevydal v zákonné lhůtě žádné rozhodnutí ve věci, ani neučinil jiný úkon, podal jsem na něj ke Krajskému úřadu stížnost na nečinnost. Jak se ale ukázalo, moje trpělivost s porušováním lhůt úřady je jen o vlas kratší, než vlastní praxe úřadů v této věci, a tak mi hned druhý den přišlo Oznámení o zahájení řízení, ačkoli ve stanovisku kraje se uvádí, že se již vydávat nemá a má se pokračovat v řízení, jakoby bylo řádně zahájeno. Ke skutečnostem uvedeným v oznámení jsem obratem podal své stanovisko.
Ing. Douša nakonec podle očekávání i přes všechny poskytnuté informace opět řízení zastavil s identickým odůvodněním jako v únoru, a tak nezbylo než opět podat další odvolání. Krajský úřad opět rozhodnutí Ing. Douši zrušil se stručným shrnutím, že "usnesení trpí nedostatkem skutkových zjištění, je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost, usnesení nedává smysl, který by svědčil o skutkových a právních důvodech, které pohnuly správní orgán k vydání usnesení". Ing. Douša i potřetí řízení zastavil, v tomto řízení jsem však už nebyl účastníkem, proto jsem tuto informaci získal až na základě vlastní žádosti. Na postup úřadu jsem tedy podal další stížnost na nečinnost, kterou Krajský úřad opět shledal oprávněnou, rozhodnutí Ing. Douši zrušil a celou věc nepovolené stavby odebral MěÚ v Říčanech a přikázal ji MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Úřad v Brandýse však nasadil celé kauze korunu, protože jeho postup byl ještě absurdnější. Nejdřív celou věc odložil s odůvodněním, že neshledal žádné stavby či stavební úpravy, které by vyžadovaly povolení, na mou stížnost na tento postup nereagoval. Až na základě mé stížnosti na nečinnost následném zásahu Krajského úřadu odpověděl opakovaným odložením podnětu. Na základě mé další stížnosti na tento postup odebral Krajský úřad spis i tomuto úřadu, po třech měsících vyhodnotil mou stížnost jako oprávněnou a vrátil spis do Brandýsa k řádnému dokončení obou řízení. Brandýský úřad však nejprve vydal usnesení, kterým mě vyloučil z řízení, a poté obě řízení ukončil s odůvodněním, že předmětná stavba neexistuje. Přitom tento kocourkovský závěr učinil na základě místního šetření ve věci "nepovolené stavby komunikace", při kterém ohledal tuto "komunikaci" ale žádnou "stavbu" nenašel... Větší absurdnost si asi lze těžko představit, proto jsem na radu krajského úřadu podal na jeho postup další stížnost, kterou však krajský úřad poté zamítl.
Obrátil jsem proto s podnětem na veřejného ochránce práv, jeho zástupce JUDr. Křeček však vůbec nezahájil šetření ve věci. Jelikož odůvodnění tohoto rozhodnutí je zcela nesmyslné, podal jsem přímo ombudsmance stížnost i na jeho postup. Moje stížnost však bohužel skončila opět v rukou JUDr. Křečka, který ji zamítl se zcela absurdním odůvodněním, že tato komunikace v době jejího vzniku sice stavbou byla, ale teď prý už není... Má potom smysl se v tomto absurdistánu o něco snažit...?
Ing. Pavel Soukup

Komu vadili cyklisti...? Už víme!
Jednou z mála možností cestování na kole po zpevněné cestě, kde jezdí minimum aut nebo žádná, byla do minulého roku silnice z Jažlovic přes zavřený most přes D1 na Předboř. Jenže někomu zde zřejmě vadil pohyb cyklistů natolik, že nainstalované betonové zábrany (celkem 4 za sebou v úseku dlouhém 750 m!) nechal posunout těsně k sobě tak, aby žádnou z nich nemohl cyklista projet ani objet. Obecní úřad navíc nechal u odbočky na Sklenka nainstalovat železnou závoru. O množství cyklistů využívajících tuto trasu svědčí pěšina uježděná v poli kolem zábrany jen několik dní po instalaci závory...
Komu cyklisti natolik leží v žaludku, že kvůli nim poslal na místo těžkou techniku a nechal zábrany přesunout, jsem zjistil až na jaře 2015, kdy jsem všem 3 dotčeným úřadům podal žádost o zprovoznění komunikace pro cyklisty. Zde jsou žádosti a reakce příslušných úřadů: Obecní úřad Strančice, Krajský úřad stč. kraje, Odbor dopravy MěÚ v Říčanech. Za vším tedy opět stojí Ing. Douša z Říčan. Jak si tento pán představuje, že se dá "převést" kolo (navíc třeba s přívěsem pro dítě) přes takovéto šikany, které jsou navíc rozmístěny po silnici v délce 3/4 kilometru, to lze jen těžko pochopit... Protože jeho vyjádření jako obvykle obsahuje kromě nesmyslů a neúplných informací i lži (žádná značka Zákaz vjezdu tam není), podal jsem žádost o poskytnutí doplňujících informací.
Z odpovědi úřadu jsem se opět nic moc nedozvěděl, jen že rozhodnutí o uzavření mostu i pro cyklisty vzešlo z místního šetření a není nijak odůvodněno. Protože pohár mé trpělivosti přetekl, podal jsem na radu vedoucí Kanceláře starosty na Ing. Doušu stížnost Útvaru interního auditu. Vyřízení stížnosti se ujal tajemník MěÚ Ing. Mařík, který ji zamítl jako nedůvodnou. Jelikož se ve své odpovědi nevypořádal se žádným z uvedených pochybení Ing. Douši, podal jsem stížnost na nadřízený orgán. Jelikož ani Krajský úřad nevyřídil mou stížnost ani zčásti, podal jsem v této věci podnět Veřejnému ochránci práv. Podnět se však opět dostal do rukou JUDr. Křečkovi, který podle očekávání neshledal v postupu úřadu žádné pochybení, a tak se kruh opět uzavřel.
Ze získaných dokumentů však vyplynulo, že most má být uzavřen pro "veškerou dopravu mimo pěší", což ale ve skutečnosti není díky několika betonovým zátarasům sahajícím až do příkopů a uzamčené ocelové závoře. Proto jsem odboru dopravy podal stížnost na neoprávněné omezení provozu na pozemní komunikaci s nadějí, že to konečně přinese nějaký efekt. Na další Doušovu odpověď, už ani nemělo smysl jakkoli reagovat, a protože most byl během prodlouženého říjnového víkendu (na výročí vzniku ČSR) skutečně zbourán, a na stránkách Středočeského kraje není k nalezení žádná informace o něm od roku 2014, podal jsem krajskému úřadu žádost o informaci, co vlastně bude dál.
Krajský úřad mi na podzim 2016 sdělil, že na místě bude brzy vybudován nový most, jehož projektová příprava je v plném proudu a předpokládaný termín zahájení stavby je v první polovině roku 2017, což byla po dlouhé době velmi dobrá zpráva. Nakonec byla stavba mostu zahájena v listopadu 2017, zde je k dispozici projektová dokumentace vč. souvisejících dokumentů.
Ing. Pavel Soukup

Cyklotrasy
Takhle vypadají některé úseky značených cyklotras a cyklostezek v obci Strančice. Jedná se o cyklotrasu 0020 směrem na Mnichovice, cyklostezku 0065 směrem na Všechromy a cyklotrasu 0065 z Předboře směrem do Nebřenic (jiné cyklotrasy v obci nejsou.
Proto jsem poslal vedení obce výzvu k zajištění oprav a údržby komunikací, po kterých jsou vedeny značené cyklotrasy, aby se po nich vůbec dalo jezdit. Obecní úřad mi však odpověděl pouze sdělením, že rada obce vzala mou výzvu na vědomí - bez jakéhokoli výsledku...
Po více než půl roce svitla naděje v podobě oznámení o uzavírce cesty Na Vráž směrem na Mnichovice pro motorová vozidla, které se znenadání objevilo na stránkách OÚ. Z "upřesňujících" informací poskytnutých na základě podané žádosti však vyplynulo, že se jedná o budování silnice u Čečerávky a s opravou stezky nemá nic společného. Ani dočasná uzavírka této komunikace není pro cyklisty žádným vítězstvím, protože stezka je zatím stále nesjízdná. Ale snad se díky tomu jednou podaří prosadit uzavírku trvalou, díky které nebudou auta tuto cestu dál ničit, a bude možné ji opravit pro chodce a cyklisty. To by se ale muselo zabránit i objíždění zátarasu auty přes pole...
Pavel Soukup

Daně z nemovitostí
Na výzvu p. Vávry z finančního výboru jsem připravil návrh na kompenzaci zvýšení daně z nemovitostí, které zavádí nová obecní vyhláška. Tato vyhláška byla vypracována tak hloupě, že zvedá daně z bytových staveb ve Strančicích 1,75x a v ostatních částech obce 2,8x, daně z podnikatelských staveb (zejm. hal) však zvyšuje pouze 1,33x. Podle mého návrhu by se alespoň v roce 2017 (kdy už nejde výše daní změnit) musela část z výnosu z daní z nemovitostí vrátit formou investic do té části obce, odkud se tyto daně vybraly (nové chodníky, cyklostezky, opravy komunikací, revitalizace rybníků, atd. atd), a občanům s nízkými příjmy by obec na žádost vracela polovinu ze zaplacené částky na daně z nemovitostí formou finančního daru. Tyto návrhy však ani po úpravách zastupitelstvo obce na listopadovaném zasedání neschválilo (bod 7). Namísto toho schválilo vlastní formu kompenzace snížením cen známek za svoz směsného a bioodpadu na 30%.
Při schvalování předmětmé vyhlášky o koeficientu daně z nemovitostí Ing. Vávra uváděl, že podle jeho propočtů to přinese obci zvýšení příjmů z těchto daní ze současných 6,5 mil. na 15,8 mil. Kč, tedy o více než 9 mil. Kč (na zvukovém záznamu najdete tuto část od času 1:28:20). Podle informace získané od finančního úřadu se však příjem z těchto daní zvýší v roce 2017 jen na 9,5 mil. Kč, podle informace poskytnuté obecním úřadem byly příjmy z prodeje známek za svoz směsného a bioodpadu v roce 2016 cca 1,8 mil. Kč, zavedením kompenzace formou snížení cen za známky na 30% tedy dojde ke snížení těchto příjmů o cca 1,25 mil. Kč. Z uvedených informací vyplývá, že obec touto rošádou získává do kasy pouze 1,75 mil. Kč (9,5 - 6,5 - 1,25) namísto slibovaných 9. Co k tomu řekl Ing. Vávra si můžete poslechnout na zvukovém záznamu z květnového zasedání 2017 (od času 44:15)
Na zářijové zasedání jsem proto připravil a předložil vlastní návrh vyhlášky, který napravuje uvedené nedostatky v rámci zákonných možností tak, že při nastaveném místním koeficientu 4 (společném pro všechny nemovitosti) znovuzavádí snížený koeficient pro obytné stavby ve výši 1,0 (oproti 1,4 podle zákona) a koeficient pro podnikatelské stavby 1,5 (oproti 1,0 při nezavedení tohoto koeficientu vyhláškou). Tento návrh zastupitelstvo dne 18.9. zamítlo (hlasy starostových zastupitelů) s odůvodněním, že by musel být schválen nejpozději 15.9., aby mohl platit už pro rok 2018. Návrh však byl zastupitelstvu předložen už v červenci, ale starosta svolal zasedání až na druhou polovinu září...
Proto jsem identický návrh podal na červnové zasedání (2018), kde ho starostovi zastupitelé opět zamítli (bod 18), tentokrát namítali, že znovuzavedením koeficientu pro podnikatelské stavby podle předchozího znění vyhlášky by se zvýšila i daň z rekreačních chat a garáží. Protože Ing. Vávra tvrdil, že jinak to ale udělat nejde a tyto druhy staveb od sebe nelze oddělit, obrátil jsem se na finanční úřad a na ministerstvo vnitra, a oba úřady mi potvrdili, že to možné je, stačí to do vyhlášky napsat. Proto jsem připravil další návrh vyhlášky a poslal ho obci k předložení na další (zářijové) zasedání zastupitelstva. Pro lepší přehlednost jsem připravil srovnávací tabulku celkových koeficientů podle předchozí a současné vyhlášky a podle mého návrhu.
Na zářijovém zasedání však opět nebyl schválen ani tento upravený návrh, ani protinávrh Ing. Vávry (přednesený bez jakýchkoli podkladů až při vlastním projednávání tohoto bodu), viz. Zápis ze zasedání - bod 8, takže daně i pro rok 2019 zůstávají pro občany ve stávající přemrštěné výši a skladové haly budou dál platit nízké, čímž obec dál přichází nejméně o 2-3 milióny korun ročně do rozpočtu... Nově zvolené vedení obce připravuje změnu vyhlášky v tomto duchu, ale pro rok 2019 už se s výší těchto daní bohužel nedá udělat nic, a nová vyhláška bude platit až od roku 2020... Proto se prosím nedivte a nelámejte hůl nad současným vedením obce, až vám přijde do schránky (či datovky) složenka na domovní daň za tento rok, opravdu s tím nešlo nic udělat. Schvalovat nová se bude na zasedání dne 9.9.2019
Pavel Soukup

Vodovod Všechromy
V létě 2017 byla zahájena stavba vodovodního řadu ve Všechromech. Protože informací o této stavbě dostávají obyvatelé Všechrom od vedení obce naprosté minimum, přináším zde informace, které se mi podařilo postupně získat.

1. Projekt: v projektové dokumentaci zveřejněné na internetovém portálu si můžete prostudovat nejen vlastní trasu vodovodu, ale i najít svou vlastní přípojku (nejlépe si projít v každé etapě přípojek tabulku D.1, kde si podle adresy najdete číslo své přípojky..)
2. Postup výstavby: v původním harmonogramu zveřejněném na stránkách obce si už nemůžete najít, kdy se má provádět vodovod ve vaší ulici, protože byl v průběhu výstavby změněn, ale naštěstí byl zároveň zveřejněn i nový harmonogram (čísla řadů jsou převzata z projektové dokumentace, přípojky se provádí současně s hlavními řady).
3. Financování: podle rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace má stavba vodovodu stát 7,5 mil. Kč, z toho dotace činí 6,4 mil. Kč a z obecního rozpočtu má být hrazeno 1,1 mil. Kč.
4. Poplatky: za přípojky SE NIC NEPLATÍ, ani za připojení na vodovod, rozhodně NIKOMU NEDÁVEJTE ŽÁDNÉ PENÍZE!!! (POZOR, po obci už chodí falešní výběrčí a požadují zaplacení částky 25.000,- Kč za provedení přípojky...); poplatky může vybírat pouze obec, a to jen za zhodnocení pozemků možností připojit se (bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte přípojku) a navíc pouze na základě obecně závazné vyhlášky schválené až po kolaudaci vodovodu!
5. Rozsah stavby: v rámci stavby by vám měla být přivedena přípojka k plotu vašeho pozemku, část přípojky na vašem pozemku si musíte zajistit a uhradit sami (vč. případné vodoměrné šachty i přívodu ze šachty do domu).
Jak se ale ukázalo, vodovod nebyl naprojektován do celé obce, protože v projektu končí u přejezdu vlečky a k domům č.p. 31 a 69 (u křižovatky na Strančice) ani k pizzerii není počítáno s přípojkou, přestože se při přípravě projektu o nich jednalo. V současné době se tedy připravuje II. etapa výstavby vodovodu, ve které by měl být dotažen i do této části.
Na červnovém zasedání (2018) však starosta Šindelář poprvé přiznal, že vodovod nám ještě min. dva roky nebude k ničemu, protože nemůže být zkolaudován a zprovozněn, dokud nebude posílen vodojem Bartošky. Tato podmínka je obsažena ve stavebním povolení vydaném už v roce 2015, ale starosta místo toho, aby obyvatele Všechrom o této nepříjemné skutečnosti informoval, strašil je už v dubnu 2017 nutností zasílat na OÚ kopie dokladů o vyvážení žump, což by ve skutečnosti mělo být potřeba nejdříve o tři roky později (tedy od roku 2020)...
Ing. Pavel Soukup

Strančický zpravodaj aneb co v něm nenajdete
Jelikož Strančický zpravodaj je oficiálně cenzurován starostou (usnesením rady R-11-20-34) a články opozičních zastupitelů obsahující sebemenší kritiku vedení se do něj díky tomu nedostanou (přestože zákon ukládá vydavateli výslovnou povinnost dát přiměřený prostor všem zastupitelům), můžete si neotištěné články přečíst alespoň zde.
Březen 2015 - Neotištěný článek o parkování na chodníku ve Všechromech
Duben 2015 - Neotištěný článek se stručným shrnutím březnového zasedání
Novela tiskového zákona dále zavádí tzv. doplňující informaci, kterou musí vydavatel uveřejnit v nejbližším vydání na žádost zastupitele, kterému nebyl otištěn jeho článek v radničních novinách během 3 měsíců. Vedení obce mi však opět neuveřejnilo ani jednu ze dvou zaslaných doplňujících informací:
Neotištěná doplňující informace o neotištěném článku o parkování na chodníku
Neotištěná doplňující informace o neotištěném článku o březnovém zasedání
Do listopadového vydání jsem poslal další dva články:
Listopad 2015 - Článek o zářijovém zasedání zastupitelstva
Listopad 2015 - Článek o výsledcích soutěže Otevřeno x Zavřeno
Namísto jejich otištění jsem po téměř 4 týdnech dostal tento mail od Mgr. Muchové, po dalších 2 týdnech tento smysluprostý dopis od starosty. Není snad třeba dodávat, že opět žádný z mých článků ve zpravodaji nebyl... Podařilo se mi získat i zmiňované "doporučení právního zástupce", které je ve skutečnosti jen strohým konstatováním, kdo odpovídá za obsah periodika. O tom, že podle dalších paragrafů tiskového zákona má vydavatel i řadu povinností (např. poskytnout přiměřený prostor členům zastupitelstva či uveřejnit zmiňovanou doplňující infomaci), a že kromě práva rozhodovat o obsahu nese i právní odpovědnost za jejich porušení, o tom už se nezmínil ani slovem. Z písemného dotazu, který poslala Mgr. Muchová právnímu zástupci, je kromě zaryté snahy vykroutit se z povinnosti mé články otisknout patrné i to, že právní zástupce obce vůbec neodpověděl na podstatu dotazu, tedy zda MAJÍ nebo NEMAJÍ povinnost moje články otisknout. Tiskový zákon přitom tuto problematiku upravuje v § 4a velmi jasně.
Po uplynutí zákonné lhůty k uveřejnění článků jsem opět požádal o otištění doplňující informace, která nakonec byla překvapivě uveřejněna v únorovém vydání Strančického zpravodaje (na straně 5). Později se ukázalo, že obec v době uzávěrky vydání obdržela usnesení Okresního soudu v souvislosti se žalobou, kterou jsem byl nucen podat na obec pro výše uvedené porušování zákona.
Obec se k žalobě vyjádřila nesouhlasně prostřednictvím právního zástupce obce a navrhla bez smysluplného zdůvodnění žalobu zamítnout. První stání v této věci bylo nařízeno na 9.6.2016 (třičtvrtě roku po podání žaloby), ale bylo odročeno o měsíc a půl kvůli omluvě právního zástupce obce (den před jednáním). Další jednání (20.7.) bylo odročeno o další 3 měsíce s odůvodněním, že jsem na jednání nepřinesl všechny výtisky Strančického zpravodaje za předmětné období v listinné podobě (žádnou výzvu ani informaci o tomto požadavku mi soud nikdy nepodal, ač na to měl více než 10 měsíců, navíc neotištění mých článků potvrzuje obec sama ve svém vyjádření k žalobě). Jednání dne 20.10.2016 bylo opět odročeno, protože právní zástupce obce si vzal lhůtu pro vyjádření k mému vyjádření k jeho vyjádření k žalobě :-/. Dne 8.12.2016 proběhlo další líčení, které skončilo pravomocným rozsudkem, na jehož základě uveřejnila obec předmětné doplňující informace v květnovém vydání SZ 2017 (mezi reklamami na straně 10 z celkových 12), tedy po více než 2 letech.
V červnu 2017 jsem tedy poslal do redakce další dva články, Informace o dění v obci a Proč jsem se soudil s obcí, ani jeden z nich uveřejněn nebyl. V červenci jsem poslal další článek, který byl uveřejněn na poslední straně zářijového vydání (Zvýšení daně z nemovitých věcí). Jelikož předchozí dva články nebyly otištěny v zákonné lhůtě, poslal jsem v souladu se zákonem opět žádost o uveřejnění doplňujících informací k těmto neotištěným článkům, tyto doplňující informace byly otištěny v říjnovém vydání na stranách 4 a 7. Další článek jsem poslal v září, ten byl otištěn po menších peripetiích (viz. dále) v listopadovém vydání na str. 4 (Proč platíme vysokou domovní daň).
Protože následující otázka padla i na zářijovém zasedání zastupitelstva (a zůstala nezodpovězena), začal jsem se zajímat, kdo vlastně rozhoduje o zařazování článků do radničních novin. Na mou žádost o informaci, kdo rozhoduje o zařazování článků starosta nejdřív odpověděl, že můj článek nebyl otištěn omylem a že o zařazování článků rozhoduje Redakční rada. Jelikož Redakční rada existuje pouze na papíře, nikdy se nesešla a neexistuje ani jediný písemný záznam o jakékoliv její činnosti, podal jsem stížnost na způzob vyřízení žádosti. Na to starosta odpověděl lživým tvrzením, že všechny mé články byly otištěny až na jeden, který byl omylem přesunut do následujícího vydání, a že o zařazování článků nikdo nerozhoduje. Podal jsem proto další stížnost, na kterou mi starosta najednou odpověděl, že články předává do tisku pí. Gojdová. Požádal jsem tedy pí. Gojdovou o vysvětlení, proč neposlala do tisku mé dva články z června 2017 a dostal jsem tuto kuriozní výmluvu. Sice to nijak nevysvětluje, proč nebyly uveřejněny mé ostatní neotištěné články, ale aspoň to trochu otevírá možnosti psát do radničních novin vydávaných za peníze nás všech.
Ing. Pavel Soukup

Stopka na přejezdu
O úpravu dopravního značení přejezdu vlečky ve Všechromech na hlavní silnici se v osadním výboru snažím už od roku 2006, zatím však bezúspěšně. I odrazové zrcadlo jsme si museli namontovat sami svépomocí (se svolením správce vlečky).
Jelikož v poslední době se u tohoto přejezdu stále častěji objevovaly hlídky Policie ČR, které namísto zajišťování pořádku a ochrany obyvatel jen buzerují a prudí (číhají na řidiče schovaní za stromy a pak je nahání, když nezastaví na stopce a vybírají tučné pokuty), poslal jsem na ně stížnost na odbor vnitřní kontroly Policejního prezídia. Moc jsem od toho nečekal, vzhledem k tomu, jak celá naše policie funguje, ale je to alespoň nějaký pokus o obranu. Podle očekávání moje stížnost propadla policejním sítem až do Mnichovic, kde ve skutečnosti celý problém vzniká. Jejich neobyčejně stupidní a demagogická odpověď už je hodně za hranicí únosnosti a vyjadřuje silné pohrdání právy občanů. Proto jsem se obrátil s dotazem na poradnu Otevřené společnosti na téma Policie jako služba veřejnosti. Na odpověď jsem čekal celých dlouhých 5 měsíců, ale výsledek za to čekání rozhodně nestál - prý se mám s policajty domluvit ústně (jakoby to někdy pomohlo).
Faktem však je, že od té doby jsem zde policejní hlídku nepotkal ani jednou a sirény v noci taky utichly. Zatím...
Ing. Pavel Soukup

Chodník
O obstrukcích obecního úřadu ve věci stavby chodníku u novostaveb na severu Všechrom bylo řečeno i napsáno už mnoho (např. v článku Výstavba chodníků v obci v archivu nebo ve Všechromském zpravodaji. Na základě petice rozhořčených občanů byla tato akce po 6 letech od podání první žádosti zařazena do rozpočtu obce na rok 2013. Jelikož za rok nestihli vyřídit ani stavební povolení, byla přesunuta do rozpočtu na rok 2014 (bod č. 1). Stavební povolení bylo vydáno v červenci 2014, v říjnu byl ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel stavby (R-14-22-03). Jelikož se od té doby nic nedělo (kromě opětovného přesunutí akce do rozpočtu na rok 2015), dotázal jsem se starosty proč nebyla stavba dosud zahájena, namísto smysluplné odpovědi jsem však dostal jen tento přihlouplý dopis, který sice obsahuje pravdivé informace, ale ty nijak nesouvisejí s mým dotazem ani nijak nevysvětlují 6 měsíční nečinnost úřadu v této věci.
A tak uplynul další rok a z úřadu v této věci nikdo nehnul ani prstem. V březnu byl zastupitelstvem schválen rozpočet na rok 2016, který je vypracován tak neprůhledně, že z něj nelze vyčíst, jestli je v něm tato investice zahrnuta nebo ne. Starosta Šindelář nás však na zasedání ujišťoval, že v rozpočtu tato stavba je a že letos bude zrealizována.
Na zasedání v září 2016 však v rámci veřejné diskuze prohlásil, že tento chodník se realizovat nebude, protože je řada důležitějších staveb na které úřad bude potřebovat peníze. Takže opět lež střídá lež...
Paradoxní je, že za tu dobu (od prvního zařazení akce do rozpočtu na rok 2013) stihlo vedení obce zrealizovat ve Strančicích hned několik chodníků po sobě, a to od rozhodnutí o jeho provedení přes veškerou přípravu, výběr firmy až po realizaci a předání hotového díla. Je potom vůbec možné o takovém starostovi mluvit slušně...?
Ing. Pavel Soukup

Oficiální diskuzní stránka na Facebooku

V souladu s našimi volebními programy (ANO 2011, SNK s podporou ODS) jsme založili novou otevřenou diskuzní skupinu na www.facebook.com/groups/stranciceinfo. Tato stránka by měla sloužit jako oficiální informační a diskuzní kanál mezi obyvateli Strančic vč. přidružených obcí a zastupitelstvem obce. Rádi bychom, aby se do skupiny zapojili i zastupitelé vládnoucí strany, pokusíme se proto prosadit její schválení i zastupitelstvem a zapojení co nejvíce zastupitelů, úspěch této snahy vám však zaručit nemůžeme, proto se každopádně budeme maximálně snažit otevřít komunikaci aspoň vlastními silami.
Naším cílem je, aby se touto cestou mohl kdokoli z obyvatel Strančic zeptat zastupitelů na to, co ho zajímá (proč hlasoval tak či onak, co vedení obce chystá apod.), aby mohl vznést podnět k řešení (kde vybudovat chodník, přechod apod.), upozornit na problém (poškozené značky, díra v silnici, nebezpečné místo) a aby zároveň mohli o těchto věcech diskutovat i ostatní. Také bychom zde chtěli zveřejňovat ankety k otázkám, o kterých se teprve bude rozhodovat, abychom znali názor obyvatel na nejrůznější veřejné záležitosti a mohli tak prosazovat skutečný názor veřejnosti a tím plnit princip zastupitelské demokracie.
Přihlašte se proto do této skupiny a pošlete pozvánky svým přátelům ze Strančic, ať tato stránka co nejlépe odráží názor zdejších obyvatel.
Za opoziční zastupitele Pavel Soukup.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 10. září 2018
Další veřejné zasedání se uskutečnilo v pondělí 10.9.2018 od 19:00. Zde jsou k dispozici materiály k projednání dodané (i nedodané) obecním úřadem:
Návrh zápisu - důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům
Bod 02 - Rozpočtové opatření: Návrh rozpočtového opatření
Bod 03 - Koncesní řízení na výběr provozovatele kanalizace: Výzva k podání nabídek ; Stávající smlouva s VODOS a.s.
Bod 04 - Darovací smlouva - AGROFERT - JSDH Svojšovice: Darovací smlouva
Bod 05 - Darovací smlouva - pozemek 130/13 Strančice: Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ (vlastní text návrhu smlouvy nebyl zastupitelům předložen)
Bod 06 - Betonárna Všechromy: Závěrečné stanovisko krajského úřadu k vlivu na ŽP
Bod 07 - Zrušení OZV o stanovení konce veřejné produkce hudby a provozní doby: Návrh textu OZV o zrušení OZV 4/2001
Bod 08 - OZV o koeficientech daní z nemovitých věcí: Návrh předložený k projednání ; Návrh textu OZV ; Sdělení finančního úřadu o souladu návrhu se zákonem
Bod 09 - Věcné břemeno - ČEZ: Návrh smlouvy o budoucí smlouvě
Bod 10 - Zápis kontrolního výboru: Zápis KV
Bod 11 - Komunitní dům: Usnesení MMR o zastavení řízení
Zvukový záznam je k dispozici na stránkách zaznamy.vsechromy.cz.
Ing. Pavel Soukup

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 11. června 2018
Další veřejné zasedání se uskutečnilo v pondělí 11.6.2018 od 19:00. Zde jsou k dispozici materiály k projednání dodané obecním úřadem:
Návrh zápisu - důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům
Bod 02 - Námitky proti zápisu Z-18-01: Text námitky
Body 03-05 - Závěrečný účet a hospodaření obce 2017: podklady jsou k dispozici na stránkách obce
Bod 06 - Audit hospodaření MŠ: Zpráva auditora
Bod 07 - Audit hospodaření ZŠ: Zpráva auditora
Bod 08 - Rozpočtové opatření: Návrh rozpočtového opatření ; Žádost o příspěvek ; Plnění rozpočtu 2018
Bod 10 - Zřízení sociálního fondu: Zásady pro tvorbu fondu
Bod 11 - Zřizovací listina ZŠ: Dodatek ke zřizovací listině ZŠ
Bod 12 - Zřizovací listina MŠ: Dodatek ke zřizovací listině MŠ
Bod 13 - Dotace na komunitní dům: Registrace akce
Bod 14 - Dotace městu Říčany: Žádost o poskytnutí dotace, návrh smlouvy
Bod 15 - Cyklostezka do Prahy na kole: Dodatek ke smlouvě
Bod 16 - Zrušení OZV o rušení nočního klidu: Text vyhlášky
Bod 17 - Daně z nemovitých věcí: Návrh s důvodovou zprávou ; Sdělení FÚ o výši daní 2017 ; Sdělení OÚ o výši daní 2017 ; Návrh textu OZV
Bod 18 - Kanalizace a vodovod: Roční zpráva provozovatele
Bod 19 - Koupě pozemku: Návrh kupní smlouvy ; Plánek
Bod 20 - Věcné břemeno ČEZ: Návrh smlouvy
Bod 21 - Zápis finančního výboru: Zápis
Dodatečně jsme ještě obdrželi návrh úvěrové smlouvy na stavbu komunitního domu pro seniory.
Zvukový záznam je k dispozici ZDE.
Ing. Pavel Soukup

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 12. března 2018
Další veřejné zasedání se uskutečnilo v pondělí 12.3.2018 od 19:00. Zde jsou k dispozici materiály k projednání dodané obecním úřadem:
Návrh zápisu - důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům
Bod 02 - Rozpočtové opatření: Návrh změny rozpočtu (ano, vedení obce skutečně předkládá zastupitelům návrhy rozpočtových opatření pouze v této okleštěné podobě...)
Bod 03 - Dotace z rozpočtu obce: Žádost - TJ Sokol ; Smlouva - TJ Sokol ; Žádost - SDH Svojšovice ; Smlouva - SDH Svojšovice ; Žádost - SK Strančice ; Smlouva - SK Strančice
Bod 05 - Studie kanalizace Všechromy, Svojšovice, Otice: Studie
Bod 06 - Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ: Návrh smlouvy
Zápis finančního výboru (k bodu 4) zastupitelé neobdrželi ani předem, ani na vlastním zasedání, je však k dispozici na stránkách zapisy.vsechromy.cz (Zápis FV ze dne 15.2.2018).
Zvukový záznam zasedání je k dipozici na zaznamy.vsechromy.cz (Záznam ze zasedání dne 12.3.2018)
. Ing. Pavel Soukup

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 11. prosince 2017
Další veřejné zasedání se uskutečnilo v pondělí 11.12.2017 od 19:00. Zde jsou k dispozici materiály k projednání dodané obecním úřadem:
Návrh zápisu - důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům
Bod 02 - Námitka zastupitele proti zápisu Z-17-04: Text námitky
Bod 03 - Návrh investic na rok 2018: Návrh investic OÚ ; Návrh investic opozičních zastupitelů
Bod 04 - Návrh rozpočtu obce na rok 2018: Návrh rozpočtu
Bod 05 - Střednědobý výhled rozpočtu obce: Výhled rozpočtu
Bod 07 - OZV o stanovení poplatků za svoz komunálního odpadu: Návrh OZV ; Příloha OZV - vzor prohlášení
Bod 08 - Stanovení ceny stočného: Kalkulace stočného
Bod 09 - Stanovení ceny vodného: Kalkulace vodného
Bod 12 - Kupní smlouva - budova č.p. 272, Strančice: Návrh kupní smlouvy
Bod 13 - Kupní smlouva - pozemek 575, Svojšovice: Plánek (kupní smlouva nebyla předložena)
Bod 14 - Kupní smlouva - pozemky 106/3 a 106/6, Strančice: Návrh kupní smlouvy
Bod 15 - Kupní smlouva pozemky 107/1 a 107/47, Strančice: Návrh kupní smlouvy
Bod 16 - Zápis finančního výboru: Zápis FV 11/2017
Bod 17 - Směna pozemků 429/1 a 439, Všechromy: Návrh směnné smlouvy ; Plánek
Bod 18 - Betonárna Všechromy: Vyjádření právního zástupce
Bod 19 - Zápis Osadního výboru Všechrom: Zápis OV 10/2017
Zde je k dispozici zvukový záznam celého zasedání.
Ing. Pavel Soukup

Zápisy výborů a komisí
Jelikož zápisy výborů a komisí, které vedení obce od roku 2011 odmítá zveřejňovat na internetových stránkách obce, jsou na základě mnou podávaných žádostí poskytovány a zveřejňovány na internetových stránkách obce značně chaoticky a nepřehledně, můžete všechny poskytnuté zápisy najít na přehledné stránce zapisy.vsechromy.cz
Na veřejném zasedání zastupitelstva v březnu 2016 byla opět otevřena otázka, proč nejsou zápisy zveřejňovány v příslušných rubrikách na obecním webu. Starosta Šindelář k tomu m.j. uvedl, že přetížení pracovníci úřadu nemají čas každý zápis skenovat a vyvěšovat na internet. Vysvětlil jsem přítomným občanům, že ve skutečnosti všechny tyto zápisy na základě mnou podávaných žádostí nejen skenují a posílají datovou schránkou, ale následně i vyvěšují na obecním webu v rubrice Poskutnuté informace, ke každému poskytnutému zápisu navíc (z vlastní vůle a nad rámec zákona) posílají nesmyslný doprovodný dopis o poskytnutí informací v příloze vždy podepsaný starostou, a k tomu ještě v měsíci, kdy se žádný z výboru ani komisí nesešly, mi opět posílá dopis s touto informací (i když podle zákona by naopak měli vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, ale to nechávám být). Proč tedy odmítají dávat zápisy do rubrik k tomu účelu zřízených je zcela zřejmé - minimální informovanost občanů a maximální chaos v tom, co poskytnout musí pod hrozbou zásahu nadřízených orgánů (k tomu více na stránce Kauzy s OÚ Strančice).
Ing. Pavel Soukup

Zrušení přechodu pro chodce u Svojšovic
Návrh na zrušení přechodu pro chodce
Úřady chtěli občanům Svojšovic zrušit jejich pracně vydobytý přechod přes silnici II/107 u železničního podjezdu. Tento nepochopitelný a absurdně zpátečnický nápad se zrodil v hlavě Ing. Douši z odboru dopravy v Říčanech, který vytrvale odmítá zřídit stejný přechod i ve Všechromech, a hodlal raději zrušit již existující a podle slov svojšováků poměrně hojně využívaný přechod, než aby uznal, že i my (všechromáci) máme nárok na aspoň relativně bezpečné přecházení této frekventované silnice. Letecký pohled na přechod
Opoziční zastupitelka Ing. Jarošová připravila návrh na podání námitky proti tomuto kroku, který byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva v pondělí 7.3. Účast veřejnosti byla sice (zejm. po dlouhé přestávce) velmi slabá, ale díky petici obyvatel Svojšovic předané vedení obce se podařilo návrh prosadit. Nakonec se sice podařilo zlovůli úřadů zvrátit a na základě podaných připomínek přechod zachovat (či spíše dodatečně povolit, protože se ukázalo, že přechod byl zřízen načerno), ale podle vydaného opatření obecné povahy se ve věci obec Strančice zřejmě vůbec neangažovala (ačkoli jí to zastupitelstvo uložilo usnesením Z-16-01-20) a navíc případné povolení přechodu ve Všechromech je díky tomuto velmi nestandardnímu postupu velmi nejisté.
A jak to vlastně celé vzniklo? Na veřejném zasedání jsem byl nepřímo obviněn, že jsem úřady upozornil na nízkou frekvenci využívání tohoto přechodu a úřady na základě toho chtějí přechod zrušit, a přímo osočen vedením obce, ze za jeho hrozící zrušení zkrátka můžu já. Ve skutečnosti chtěl osadní výbor naopak zřídit další přechod na této silnici přímo ve Všechromech, jenže starosta Šindelář to zamítl s odůvodněním, že na silnici II. třídy se prý přechody zřizovat nesmí (viz. zápis ze schůze OV z července 2015 - bod 5). Protože osadní výbor požadoval doložit tuto skutečnost písemně, nechal si p. Šindelář poslat písemná stanoviska policie a odboru dopravy k návrhům OV, kde Ing. Douša uvádí, že "přechody se zřizují v místech silné intenzity pěší dopravy" a požaduje tyto údaje doložit. Protože svojšovický přechod je na stejné silnici a intenzita pěší dopravy na něm bude velmi podobná tomu navrhovanému ve Všechromech, požádal jsem Ing. Doušu o doložení těchto podkladů pro svojšovický přechod, abychom měli v ruce argument pro zřízení našeho přechodu. Douša to pak celé zamotal, protože mi poslal jen lživé sdělení, že přechod prý povoloval v rámci rekonstrukce podjezdu ještě Okresní úřad Praha-východ, který tyto podklady Doušovi při jeho rušení nepředal a teprve na základě mé stížnosti a rozhodnutí kraje vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti se stejným odůvodněním, proti kterému jsem v souladu se stanoviskem krajského úřadu podal odvolání. Mezitím však Douša reagoval na stanovisko kraje již zmíněným návrhem na zrušení tohoto přechodu.
Podané odvolání postoupil MěÚ v Říčanech až po 3 měsících na základě mé urgence krajskému úřadu, který rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání. MěÚ v Říčanech mi následně poslal jen dopis se dvěma přiloženými rozhodnutími, ve kterém mi však opět neposkytl požadovanou informaci, proto jsem opět podal stížnost na jeho postup, na základě které jsem od něj dostal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, proti kterému jsem opět podal odvolání. Krajský úřad opět rozhodnutí MěÚ v Říčanech zrušil a opět vrátil věc k novému projednání. MěÚ v Říčanech odpověděl až 3 týdny po uplynutí zákonné lhůty rozhodnutím o odmítnutí části žádosti s velmi kuriózním odůvodněním plným teoretických úvah a nesplněných předpokladů. Každopádně je už zcela jasné, že přechod byl vybudován načerno a povolen až dodatečně s tvrzením, že se jedná o přechod stávající, k němuž se údajně povolení nedochovalo.
Nezávislá odborná porota soutěže otevřeno x zavřeno, kam jsem tuto kauzu přihlásil, k tomu uvádí: "K verzi, že jde o maskování protiprávně vzniklého stavu, se přiklání též nadřízený úřad. Ze snahy maskovat pak lze dovodit podíl na vzniku protiprávního stavu. Pokud dožádaný úřad zjistil, že přechod vznikl načerno, měl při vyřízení žádosti toto žadateli sdělit a protiprávní stav řešit. Namísto toho obstrukčně „mlží" o údajném spojení s jinou stavbou a nepředání dokumentů, a především se vyhýbá sdělení, že přechod vznikl protiprávně." (Nominace č. 28 v kategorii Zavřeno - Přístup k informacím).
Ing. Pavel Soukup

Poplatky za infrastrukturu
Obrátil se na mě jeden z obyvatel Strančic s dotazem, zda je v pořádku, že obec vybírá od stavebníků kromě poplatků za připojení na inženýrské sítě také poplatky za "ostatní infrastrukturu", a že tak činí pouze na základě usnesení rady obce. Nejdříve jsem ověřil, jaké poplatky a na základě čeho obec vybírá, pak jsem poslal dotaz na Ministerstvo vnitra, které potvrdilo, že poplatky může obec vybírat pouze na základě obecně závazné vyhlášky schválené zastupitelstvem obce a pouze za zhodnocení pozemku možností připojit se na obecní vodovod a kanalizaci (§ 1 písm. h zák. č. 565/1990 Sb.). Žádný plyn, žádné chodníky. Všechny poplatky vybrané od roku 2007 (a zřejmě i dříve) byly tedy vybírány nezákonně.
Až na opakovaná upozornění na porušování zákona schválilo v září 2015 zastupitelstvo návrh obecní vyhlášky předložený vedením obce, kterou se zavádí poplatky za zhodnocení pozemků podle zákona. Už při jejím schvalování jsem upozorňoval zastupitele na několik rozporů vyhlášky se zákonem, Ministerstvo vnitra mi po půlročním bádání dalo ve dvou bodech za pravdu a potvrdilo nezákonnost vyhlášky, která se pak musela schvalovat znovu na zasedání v červnu 2016.
Ing. Pavel Soukup

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 18. září 2017
Další veřejné zasedání se uskutečnilo v pondělí 18.9.2017 od 19:00. Zde jsou k dispozici materiály k projednání dodané obecním úřadem:
Návrh zápisu - důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům
Bod 02 - Žádost o pořízení změny územního plánu: Žádost s přílohami
Bod 03 - "Chodník Hustopeče" - Smlouva o umožnění realizovat stavbu: Návrh smlouvy ; Mapka ; Plánek navrženého chodníku
Bod 04 - "Cyklostezka do Prahy na kole" - Darovací smlouva na pozemek: Návrh smlouvy ; Mapka
Bod 05 - "Cyklostezka do Prahy na kole" - Směna pozemků: Návrh smlouvy ; Mapka
Bod 06 - Směna pozemků - Čečerávka: Návrh smlouvy ; Mapka
Bod 07 - Darovací smlouva - budova č.p. 292: Návrh smlouvy ; Mapka
Bod 08 - Odbahnění a opravy rybníka pod ČOV: Příslib dotace
Bod 09 - Strančice - doplnění kanalizace - 5. etapa: Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Bod 10 - Strančice - Všechromy - vodovod: Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Bod 11 - Návrh změny vyhlášky o koeficientech daní z nemovitostí: Návrh - důvodová zpráva a návrh usnesení ; Návrh textu vyhlášky ; Informace FÚ o výši daní za rok 2017
Bod 12 - Zápis kontrolního výboru: nebyl poskytnut s odůvodněním, že jednání výboru má proběhnout až v den konání zasedání (tento bod tedy vůbec neměl být zařazen na program zasedání - nebyla splněna lhůta pro předložení podkladů).
Zde je k dispozici zvukový záznam celého zasedání.
Ing. Pavel Soukup

Všechromský zvon
Původní všechromský zvon z roku 1950 byl po desetiletích navrácen zpět do Všechrom. Zvon stál 17.000,- Kč, obyvatelé Všechrom se na jeho vykoupení složili v dobrovolné sbírce, všem za jejich příspěvky moc děkujeme. Rada obce nám na mou žádost povolila umístit zvon pomocí ocelové konzoly na zeď Hasičárny na návsi. Slavnostní odhalení se uskutečnilo v sobotu 28.5., v sekci Akce - fotogalerie si můžete prohlédnout fotky.

Opět ale neproběhlo vše tak hladce, jak by se mohlo zdát. Rada obce si totiž usnesením R-16-10-04 stanovila podmínku, že instalaci zvonu musí provést osoba k tomu oprávněná (aniž by uvedla podle jakého předpisu). Tento požadavek jsme splnili a montáž nechali provést firmou oprávněnou k provádění staveb a veškeré požadované doklady jsme ve stanovené lhůtě předali vedení obce, to ale poté odmítlo uhradit fakturu za odborné provedení těchto prací (s nesmyslným odůvodněním, že jiným usnesením rozhodli o koupi zvonu, který jim ale nikdo nenabízel), přestože si tuto podmínku sami stanovili.
Pavel Soukup

Autobus přes Všechromy do Čestlic (a Prahy) - zkušební provoz
Osadní výbor obdržel v kopii e-mailem tuto nabídku na půlroční zkušební provoz autobusové linky z Benešova do Čestlic, která by jezdila i přes Všechromy a Strančice. Nabídka byla rozeslána všem obecním úřadům dotčených obcí. Mapka konkrétní trasy zatím k dispozici není, ale podle sdělení provozovatele se připravuje.
Rada obce Strančice překvapivě rozhodla přispět na zkušební provoz linky (poslední bod), ale od té doby nesjou k dispozici žádné další informace.
Pavel Soukup

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 19. června 2017
Další veřejné zasedání se uskutečnilo v pondělí 19.6.2017 od 19:00. Zde jsou k dispozici materiály k projednání dodané obecním úřadem:
Návrh zápisu - důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům
Bod 05 - Přezkoumání hospodaření MŠ Strančice: Zpráva auditora
Bod 06 - Přezkoumání hospodaření ZŠ Strančice: Zpráva auditora
Bod 07 - Úhrada nákladů na vzdělávání v ZŠ Nerudova Říčany: Návrh veřejnoprávní smlouvy
Bod 08 - Darovací smlouva - cesta k Čečerávce: Návrh darovací smlouvy
Bod 09 - Směna nebytových prostor nám. E. Kolbena: Návrh směnné smlouvy
Bod 10 - Žádost o změnu územního plánu: Žádost
Bod 11 - Chodník Billa Strančice - Všechromy: Návrh smlouvy o spolupráci
Bod 12 - Zápis kontrolního výboru: Zápis KV z 15.5.2017
Zde k dipozici hlavní část zvukového záznamu (začátek kvůli potížím s technikou bohužel chybí).
Ing. Pavel Soukup

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 13. března 2017
Další veřejné zasedání se uskutečnilo v pondělí 13.3.2017 od 19:00. Zde jsou k dispozici materiály k projednání dodané obecním úřadem:
Návrh zápisu - důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům
Bod 02 - Stavba ochodního centra: Informace k záměru; Situační výkresy; Fotodokumentace - Kostelec
Bod 03 - Dotace pro JSDHO Svojšovice: Dotační program; Pracovní postupy
Bod 04 - Hazardní hry: Návrh vyhlášky
Bod 05 - Dohoda o vyrovnání - vodovod: Návrh dohody; Podíly obcí; Stanovisko právníka
Bod 06 - Darovací smlouva 137/2: Návrh smlouvy; Geometrický plán
Bod 07 - Darovací smlouva 130/1: Návrh smlouvy; Geometrický plán
Bod 08 - Zápis kontrolního výboru: Zápis KV
Bod 09 - Zápis finančního výboru: Zápis FV
Bod 10 - Změna územního plánu: Žádost o změnu ÚP
Bod 11 - Zklidnění dopravy Všechromy: Dopravní studie
Zvukový záznam zasedání je k dipozici ZDE.
Ing. Pavel Soukup

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2016
Další veřejné zasedání se uskutečnilo v pondělí 12.12.2016 od 19:00. Zde je program a materiály k projednání dodané obecním úřadem:
Návrh zápisu - důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům
Bod 02: Návrh rozpočtu
Bod 03: Rozpočtové opatření
Bod 04: Obecní vyhláška o poplatku za komunální odpad
Bod 05: Obecní vyhláška o poplatku ze psů
Bod 06: Spisový a skartační řád
Bod 07: Nástavba ZŠ Strančice
Bod 08: Plán obnovy kanalizace
Bod 09: Stočné
Bod 10: Vodné
Bod 11: Podíly obcí na kapacitě vodovodu Region jih
Bod 12: Zápis Kontrolního výboru
Bod 13: Zápis finančního výboru.
Dodatečně jsem ještě obdržel (od Ing. Jarošové) další podklady k bodu 02: Položkový rozpočet, Plán investic, Finanční výkaz.
Zvukový záznam zasedání je k dipozici ZDE.
Ing. Pavel Soukup

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 7. listopadu 2016
Další veřejné zasedání se uskutečnilo v pondělí 7.11.2016 od 19:00. Zde je program a materiály k projednání dodané obecním úřadem:
Návrh zápisu - důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům
Bod 06: Smlouva o zřízení služebnosti, Plánek
Bod 08: Vodovod - korespondence, Plánky
Bod 09: Betonárna Všechromy - dokumenty, Vyjádření obce
Vyjádření obce k bodu 09 bylo nakonec změněno, ale nebylo zastupitelům poskytnuto v písemné podobě ani v průběhu zasedání, bylo až na základě našeho protestu pouze přečteno Mgr. Mládkovou z jejího notebooku, není proto bohužel k dispozici.
Zde je opět k dispozici zvukový záznam (bohužel kvůli problémům s technikou chybí začátek).
V rámci veřejné diskuze jsem se zeptal starosty, jak mohli na přivaděč vody do Všechrom o průměru 100 mm nechat napojit odbočku pro plánovanou betonárnu o průměru 180 mm, protože tím dojde ke stržení tlaku z navazujícího potrubí do obce. Starosta Šindelář (kromě jiného) opakovaně tvrdil, že o žádném řízení na tuto stavbu nebyli ze strany vodoprávního úřadu nijak informováni. Nechal jsem si proto ze Říčan poslat tuto odeslanou a doručenou datovou zprávu, která jasně dokazuje, že opět veřejně a bezostyšně lhal, protože byla doručena obci datovou schránkou 11.10.2016 v 10:00:28. Obec však na oznámení nijak nereagovala a nechala tuto stavbu klidně povolit. A stejné to bylo se studnou, na jejíž povolení si v původním vyjádření k betonárce tak ukřivděně stěžují...
Představitelům obce ještě evidentně nedošlo, že v dnešní době, kdy se veřejná správa otevírá veřejnosti a každý si například může pořizovat zvukové záznamy veřejných jednání či požadovat písemné informace, už zkrátka nemůžou lhát tak jako dřív, aniž by pravda vyšla najevo...
Ing. Pavel Soukup

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 5.září 2016
Další veřejné zasedání se uskutečnilo v pondělí 5.9.2016 od 19:00. Zde je program a všechny materiály k projednání dodané obecním úřadem:
Návrh zápisu - důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům
Bod 02: Návrh na změnu územního plánu
Bod 03: Rozpočtové opatření, Platební výměr pro MŠ
Bod 04: Žádost o dotaci - ZŠ Nerudova Říčany
Bod 05: Vyhodnocení kontroly MV
Bod 06: MAS - dopis, Návrh usnesení, Příloha č.1, Příloha č.2
Bod 07: Darovací smlouva, Mapa
Bod 08: Usnesení ZO - podání žádosti o dotaci na kanalizaci a vodovod
Bod 09: Žádost o příspěvek na stavbu vodovodu (Otice - Světice), Plánek OÚ - trvalý pobyt žadatelů
Bod 10: Zápis Osadního výboru Všechrom č. 6
Bod 11: Návrh OV Všechrom na změny v členství v OV
Bod 12: Návrh OV Všechrom na dostavbu dětského hřiště, Návrh rozpočtového opatření
Bod 13: Výzva zastupitele k veřejné omluvě
Zvukový záznam zasedání je k dispozici na http://zaznamy.vsechromy.cz
Ing. Pavel Soukup

Takhle vypadá každoročně náves ve Všechromech (obecní pozemek) - bohužel. Na druhé fotografii je přístup do Mateřského centra Lodička...

Pár dní po zveřejnění těchto fotografií se na návsi konečně objevili pracovníci OÚ a náves posekali (tedy spíš pokosili).

Proč musíme platit za vyvážení poloprázdných popelnic...
Od zrušení jednorázových známek na svoz směsného komunálního odpadu skupinou kolem starosty Šindeláře v roce 2011 se někteří občané pozastavují nad tím, proč musí platit za minimálně čtrnáctidenní svoz své popelnice, když domácnost důsledně třídící odpad v souladu se zákonem ji nedokáže naplnit ani za měsíc. Určitou úlevou bylo zavedení popelnic o objemu 80 l, ale cenový rozdíl oproti ostatním druhům svozu je velmi nevýrazný - za vyvezení 80l nádoby při frekvenci 14 dní zaplatíme 58 Kč (roční cena 1.500 Kč), zatímco za vyvezení 120l nádoby při frekvenci 7 dní se platí jen 44 Kč (roční cena 2.300 Kč). Pomineme-li, jaký vliv má tato skutečnost na motivaci občanů k důslednému třídění všech využitelných složek odpadu (téměř polovina domácností ve Strančicích stále využívá 14ti denní svoz 120l nádoby), zůstává zde otázka, kdo tuto situaci znevýhodňující poctivě třídící občany stále udržuje.
Podařilo se mi zjistit, že v nabídce svozové firmy jsou každoročně jednorázové svozy zahrnuty, ale do návrhu vyhlášky na rok 2015 předložené zastupitelstvu ke schválení je obecní úřad vůbec nezahrnul (a nepřiložil k návrhu ani nabídku svozové firmy), čímž o nich de facto rozhodl za něj. Na tuto skutečnost jsem poukázal a na zasedání v září 2015 jsem předložil návrh na zapracování jednorázových svozů do návrhu vyhlášky na příští rok, můj návrh však starostovi zastupitelé svou většinou hlasů zamítli (viz. zápis ze zasedání - bod Z-15-03-13). V návrhu vyhlášky na rok 2016 se pak jednorázové svozy sice přesto objevily, ale jen jako doplňkový svoz k ostatním variantám (viz. Čl. 4). Při projednávání vyhlášky v prosinci 2015 jsem podal pozměňovací návrh, aby ustanovení o doplňkovém typu svozu bylo vypuštěno, opět jsem byl vládnoucími zastupiteli přehlasován (viz. bod Z-15-04-05).
Kdo tedy stojí za touto šikanou poctivých občanů je zcela zřejmé, vylučovací metodou lze ze zápisů snadno zjistit, kdo konkrétně hlasoval proti těmto návrhům.
Už před léty jsem čelil smyšlenému obvinění starosty Šindeláře, že za zrušení jednorázových známek mohu já, více o této věci se můžete dočíst v archivu v článku Obecní vyhlášky o odpadech.
Ing. Pavel Soukup

Velikonoční jarmark
Proč letos nebude v obci Velikonoční jarmark, který v loňském roce sklidil velký úspěch?
Pomineme-li skutečnost, že vedení obce se od této akce vloni distancovalo, odmítlo ji jakkoli podpořit a ve finále zřejmě poslali na stánkaře a organizátory přepadovou kontrolu ČOI, je tu několik dalších, závažnějších důvodů. Starosta dostal od Ministerstva vnitra už v lednu 2015 upozornění, že obecní vyhláška o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích je v rozporu s nálezem Ústavního soudu, protože obsahuje výjimku z tohoto zákazu pro akce pořádané obcí. Téměř rok se nic nedělo a tato zpráva se držela v tajnosti, po debaklu Vánočního jarmarku, ze kterého se vedení obce podařilo vyštípat dosavadní organizátorku (která to převzala po zrušeném sdružení Dvě Věže) a náslilně převzalo jeho organizaci, přišli náhle na prosincové zasedání s návrhem zrušit zmíněnou výjimku v OZV. Díky absenci podkladů a neznalosti souvislostí jsme tento návrh jednomyslně schválili. Pak jsem ale zjistil, že taková výjimka ve vyhlášce být může, jen nesmí být vázána na konkrétní osobu pořadatele (např. obec). Předložil jsem proto zastupitelstvu návrh na změnu vyhlášky, který jsem předtím písemně konzultoval s Ministerstvem vnitra, které k němu vydalo kladné stanovisko. Starosta na zasedání uvedl, že volal na ministerstvo Dr. Chytilovi, který vyhlášku připravoval, a ten údajně prohlásil, že (cituji starostu) "ten blábol, kterej jste tady napsal, to on řek, že to v žádnym případě do žádný vyhlášky nepude, protože to je taková blbost, že se to tam ani napsat nedá" (celé projednávání tohoto bodu je k dispozici na audiozáznamu od času 2:06:12, konkrétní výrok starosty pak v čase 2:18:00). A tak vládnoucí zastupitelé můj návrh zamítli hlasováním a díky tomu se ani na organizovaných akcích nesmí na náměstí požívat (tedy ani podávat) jakýkoli alkohol. Navíc jsem na ministerstvo volal a žádný dr. Chytil tam vůbec nepracuje... A mimochodem by to měl být člověk, který navrhl obci znění vyhlášky, které bylo v rozporu s nálezem Ústavního soudu...
Připočeteme-li k tomu ještě obstrukce, kterými se vedení obce všemožně snaží znesnadnit organizátorce jarmarku její činnost v mateřském centru, zejm. neustálé naschvály s pronájmem prostoru nebo snahy o astronomické zvyšování nájmu a plateb za energie, není na nechuti k organizování dalšího jarmarku vůbec nic nepochopitelného.
Rozhodně by si však zasloužila velký dík za to, co už pro obec a její občany vykonala, a za její neutuchající snahu překonat tyto neustálé nástrahy a uhájit maximum akcí pro veřejnost.
Ing. Pavel Soukup

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 6.června 2016
Další veřejné zasedání se uskutečnilo v pondělí 6.6.2016 od 19:00. Zde je program a všechny materiály k projednání dodané obecním úřadem:
Návrh zápisu - důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům
(Bohužel nemohu zaručit, že všechny přílohy jsou správně přiřazeny k jednotlivým bodům programu, v podkladech byl obrovský chaos, chybí u nich číslování a tam kde bylo, bylo špatně. Vzhledem k množství podkladů (46 dokumentů!) jsem nad tím strávil celý den, na víc už bohužel nemám čas, tak prosím buďte shovívaví.)
Bod 02: Přehled dokumentů - závěrečný účet, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Příloha - předmět činnosti, Další přílohy, Výsledky hospodaření, Vyúčtování přijatých dotací, Účtová osnova
Bod 03: Finanční hospodaření, Stavy na účtech, Tabulka 1, Tabulka 2, Tabulka 3, Tabulka 4, Tabulka 5, Tabulka 6
Bod 04: Zpráva auditora
Bod 05: Rozvaha MŠ, Výkaz zisku a ztráty MŠ
Bod 06: Rozvaha ZŠ, Výkaz zisku a ztráty ZŠ
Bod 07: Rozpočtové opatření, Vyúčtování stočného, Faktura Vodos
Bod 08: Žádost o změnu územního plánu + podklady
Bod 09: Úsekové měření - prezentace, List úseku, Vzor veřejnoprávní smlouvy na úsekové měření
Bod 10: Dopis z MěÚ V Říčanech, Stávající smlouva, Návrh dodatku ke smlouvě, Soupis projednaných přestupků 2015
Bod 11: Návrh OZV o zákazu požívání alkoholu, Právní rozbor návrhu OZV
Bod 12: Návrh OZV o poplatku za zhodnocení pozemků, Právní rozbor návrhu OZV
Bod 13: Návrh OZV o koeficientu daně z nemovitostí, Právní rozbot návrhu OZV
Bod 14: Žádost o stavbu boxu na kontejnery
Bod 15: Rezignace členky finančního výboru
Bod 17: Zápis kontrolního výboru 05/2016
Bod 18: Návrh smlouvy o věcném břemeni, Grafická část geometrického plánu
Bod 19: Vyhodnoceni opatření obce Strančice Ministerstvem vnitra, Zpráva obce Strančice o odstranění nedostatků - březen, Průvodní dopis ke zprávě - květen, Zpráva obce Strančice o odstranění nedostatků - květen
Ing. Pavel Soukup

Veřejné zasedání zastupitelstva obce v březnu 2016
Další veřejné zasedání se uskutečnilo v pondělí 7.3.2016 od 19:00, jak bylo avizováno. Zde je program a všechny materiály k projednání dodané obecním úřadem:
Návrh zápisu - důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům
Návrh rozpočtu obce
Rozpočtové opatření
Zpráva o uplatňování územního plánu obce
Návrh na změnu územního plánu obce - KM Prona
Námitky starosty proti zápisu Z-14-01
Námitky zastupitele proti zápisu Z-15-01
Smlouva o věcném břemeni služebnosti pro ČEZ
Uznání dluhu a dohoda o splátkách
Smlouvy na výstavbu cyklostezky "Na kole do Prahy" - zde přináším pro zájemce i zákres trasy v mapě získaný od jednoho z říčanských radních
Smlouva o zápůjčce pro TJ Sokol Strančice, k dispozici také zápis ze schůze tenisového oddílu a zápis ze schůze výboru TJ
Rezignace člena kontrolního výboru Mgr. Blechové
Zápis kontrolního výboru z února 2016
Návrh na změnu OZV o zákazu požívání alkoholu - Ing. Soukup
Posouzení OZV o poplatcích za zhodnocení pozemků stavbou kanalizace a vodovodu
Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Protokol o kontrole provedené Ministerstvem vnitra
Návrh na omezení tranzitní dopravy - Ing. Jarošová - do návrhu programu nezařazený
Návrh na podání námitky proti zrušení přechodu u Svojšovic - Ing. Jarošová - do návrhu programu rovněž nezařazený
Pokud jste se nemohli zasedání osobně zúčastnit a zajímá vás, co se na něm odehrálo, můžete si přečíst finální zápis na stránkách obce nebo (příp. k tomu) si poslechnout zvukový záznam na http://zaznamy.vsechromy.cz. Budete na to ovšem potřebovat 3 a 3/4 hodiny...
Ing. Pavel Soukup

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 14.12.2015
V pondělí 14.12. se konalo další veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zde je stručný komentář vč. všech příslušných podkladů, které jsme jako zastupitelé obce obdrželi:
Návrh zápisu ze zasedání
1 - Protože opět nemáme návrh rozpočtu, bylo schváleno rozpočtové provizorium.
2 - Bylo schváleno rozpočtové opatření dle přílohy, současně byl starosta pověřen provedením dalšího rozpočtového opatření (blíže nespecifikovaného) bez předchozího projednání zastupitelstvem (tato část usnesení byla předložena až na zasedání) - Rozpočtové opatření
3 - Byla schválena navržená cena stočného 28,- Kč/m3 a norma pro účtování 38 m3 na jednoho obyvatele za rok (s výjimkou objektů bez vlastního zdroje vody) a 52,5 m3 pro neobývané objekty.
4 - Byla schválena předložená cena vodného 42,20 Kč/m3
5 - Byla schválena vyhláška o výši poplatku za svoz komunálního odpadu (přes nesouhlas opozice), můj pozměňující návrh na zrušení ustanovení, že jednorázové známky jsou pouze doplňkovým svozem k výše uvedeným variantám svozů byl starostovými zastupiteli zamítnut - Obecně závazná vyhláška 4/2015
6 - Byla schválena upravená vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na určených veřejných prostranstvích, která ruší výjimku pro akce pořádané obcí (toto ustanovení bylo dle sdělení vedení obce v rozporu se zákonem). Na akcích konaných na těchto veřejných prostranstvích se tedy budou smět požívat pouze nealkoholické nápoje, rozsah vemezených prostranství podle sdělení tajemníka zůstává dle původní vyhlášky, grafické přílohy nám nebyly poskytnuty ani v průběhu zasedání - Obecné závazná vyhláška 5/2015 (bez grafických příloh)
7 - Bylo schváleno podání žádostí o dotace na 5. etapu stavby kanalizace ve Strančicích a stavbu vodovodu ve Všechromech.
8 - Byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro podzemní vedení ČEZ ve Všechromech v délce 40 m za úplatu 16.000,- Kč - Smlouva o zřízení služebnosti - ČEZ - Všechromy
9 - Návrh na zveřejňování podkladů pro zasedání zastupitelstva obce na internetových stránkách obce byl zamítnut (opět poměrem hlasů 4:8), předložená důvodová zpráva v podkladech neodpovídá důvodové zprávě v předloženém návrhu, byla přislíbena oprava zápisu - Návrh na zveřejňování podkladů pro zasedání zastupitelstva obce
10 - Návrh na plnění doporučení kontrolního výboru byl zamítnut (4:8...), důvodová zpráva opět neodpovídá předloženému návrhu - Návrh na plnění doporučení kontrolního výboru zastupitelstva obce
11 - Navržené zamítnutí žádosti o pořízení změny územního plánu kvůli chybě v grafické příloze (která je v rozporu s § 43 odst. 3 stavebního zákona) bylo vysvětleno a staženo z programu s tím, že žadatel zjistí orientační náklady na její pořízení a v případě trvajícího zájmu je bude hradit v plné výši a předloží žádost znovu - Žádost o změnu územního plánu - KM prona
12 - Byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro podzemní vedení ČEZ ve Strančicích v přesně nespecifikované délce za úplatu 57.000,- Kč - Smlouva o zřízení služebnosti - ČEZ - Strančice
K OZV 4/2015 ještě doplňuji zajímavý podklad, který jsme neobrdželi (vyžádal jsem si ho osobně na OÚ), a který stanovuje ceny za jednotlivé typy svozů, které hradí obec svozové firmě. Žádné ujednání o tom, že jednorázové známky jsou jen doplňkovou službou k jiným variantám svozů, zde není. To stanovuje až vedení obce v návrhu vyhlášky, který podle očekávání zastupitelstvo odsouhlasilo, můj pozměňovací návrh na vypuštění tohoto ustanovení schválen nebyl.
Audiozáznam zasedání je jako obvykle k dispozici...
A zde je finální zápis ze zasedání.
Ing. Pavel Soukup

Zápisy Kontrolního výboru
Jelikož vedení obce dlouhodobě odmítá zveřejňovat zápisy výborů a komisí, ačkoli byla pro tento účel zřízena samostatná část na internetových stránkách obce, opatřill jsem alespoň zápisy kontrolního výboru z ledna, dubna a června 2013 na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se každý mohl seznámit s výsledky provedených kontrol plnění (bohužel jen některých) usnesení rady a zastupitelstva obce. Tímto způsobem budu zápisy kontrolního výboru zveřejňovat i nadále.
Protože ze zápisů KV není mnohdy jasné, co vlastně výbor kontroloval, připravil jsem (zatím jen k něterým zápisům) seznam plných znění kontrolovaných usnesení.
Zápis Kontrolního výboru - leden 2013
Zápis Kontrolního výboru - duben 2013
Zápis Kontrolního výboru - červen 2013 - Seznam kontrolovaných usnesení
Zápis Kontrolního výboru - říjen 2013 - Seznam kontrolovaných usnesení
Zápis Kontrolního výboru - únor 2014 - Seznam kontrolovaných usnesení
Největší překvapení mě však čekalo, když jsem v říjnu 2014 požádal o poskytnutí dalších zápisů (podle zápisu z února 2014 se další jednání mělo uskutečnit 25.4.2014), protože obecní úřad jen stroze konstatoval, že kontrolní výbor se už nesešel. A tečka. K čemu tedy takový kontrolní výbor byl je více než zřejmé.
Z dalších poskytnutých informací vyplývá, že se nesešel ani do konce roku 2014, ani v lednu 2015, přestože jeho závěry z února 2014 dosud nebyly předloženy zastupitelstvu obce k projednání ...
Od ledna 2015 můžete opět najít všechny zápisy komisí a výborů přímo na stránkách OÚ. Rozhodl jsem se totiž bojovat proti aroganci a uzavřenosti úřadu a na základě "infozákona" každý měsíc podávám žádost o poskytnutí všech zápisů za předchozí měsíc. Obec je pak musí trvale zveřejnit i na svých stránkách. Každý občan si je tedy může s menším zpožděním vyhledat na www.strancice.cz, jen nejsou umísťovány do příslušných rubrik, ale mezi informacemi poskytnutými podle infozákona. Vzhledem k tomu, že zveřejňování zápisů touto formou je velmi nepřehledné, můžete všechny poskytnuté zápisy najít také na přehledné a průběžně aktualizované stránce zapisy.vsechromy.cz
Ing. Pavel Soukup

Soutěž Otevřeno X zavřeno
Tato již tradiční soutěž hodnotí otevřenost úřadů. Obecní úřad Strančice byl nominován ve všech třech oblastech v kategorii Zavřeno, všechny tři nominace prošly přísným prověřováním uvedených skutků a dostaly se do soutěže. Hodnocení činnosti úřadu a vedení obce nezávislou komisí:
Účast na rozhodování (obsazení všech orgánů starostovými lidmi, vč. ověřování zápisů ze zasedání): "Umožnit opozici účast v poradních orgánech je sice nepsané, ale velmi důležité pravidlo demokracie. Zejména kontrolní výbor má být veden opozicí. Stejně tak role ověřovatele bývá svěřena opozici. Neschopnost či neochota zaslat ověřovateli elektronicky návrh zápisu včas k ověření znamená další blokování transparentního rozhodování, které může opozice sledovat a kontrolovat."
Svoboda projevu (odmítání otisknout články zastupitele ve Strančickém zpravodaji): "Vydavatel radničního periodika nemůže odepřít zastupiteli právo zveřejnit stanoviska. Důvodem nemůžou být údajné „nepřesnosti" (ty lze nanejvýše korigovat doplňujícím sdělením). V článku o bývalém místostarostovi nebyla obsažena žádná dehonestace. Zveřejnění nelze odmítnout ani proto, že již starosta údajně o jednání zastupitelstva informuje - jeho podání může být odlišné."
Přístup k informacím (odmítání zveřejňovat na internetu zápisy komisí a výborů): "Jde o výrazné snížení již dosažené dobré praxe, občané by přivítali možnost seznamovat se podrobněji s jednáním poradních orgánů radnice."

Již jsou známy výsledky hlasování:
V hlasování veřejnosti obdržel OÚ Strančice za své skutky celkem 119 hlasů, což je čtvrtý nejvyšší počet v konkurenci 49 dalších institucí a umístil se tak v těsném závěsu za Úřadem pro ochranu osobních údajů, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Kanceláři prezidenta republiky.
V hodnocení odborné poroty 13 odborníků na veřejnou správu se v podkategorii "Přístup k informacím" umístil na 17. místě z 36 soutěžících, v podkategorii "Svoboda projevu" na 4. místě ze 7 soutěžících a v podkategorii "Účast na rozhodování" dokonce na 2. místě z 9 soutěžících.
Tyto výsledky odrážejí dostatečně jasně smutnou realitu naší obce, kde její vedení již tradičně považuje výkon svých funkcí za osobní vítězství a odměnu namísto služby veřejnosti.
Podrobné výsledky vč. hodnocení odborné komise a jejího složení najdete na stránkách soutěže.
Ing. Pavel Soukup

Veřejné zasedání zastupitelstva - září 2015
Tentokrát se zasedání konalo v restauraci U Milotů za účasti 8 občanů a 14 zastupitelů.
Stručné shrnutí výsledků:
- zastupitelstvo uznalo dvě ze tří námitek, které jsem podal proti zápisu z minulého zasedání;
- bylo schváleno rozpočtové opatření zahrnující zejm. započtení nově získaných dotací (234 tis. Kč na vybavení přístavby ZŠ, 133 tis. Kč pro hasiče na obnovu techniky) a navýšení nákladů na přístavbu MŠ o vícepráce (1,7 mil. Kč);
- přes nesouhlas opozice a řadu výtek k textu byla schválena vyhláška o poplatku za zhodnocení pozemků možností připojení na vodovod a kanalizaci, kterou chce vedení napravit a dodatečně zlegalizovat dosavadní nezákonné vybírání poplatků za připojení na vodovod, kanalizaci, plyn a ostatní infrastrukturu;
- jednomyslně bylo schváleno podání žádostí o bezúplatný převod pozemků od státu do majetku obce pro stavbu komunikace ve Svojšovicích;
- jednomyslně byly schváleny smlouvy o zřízení věcných břemen (tzv. služebnosti) pro nově vybudované inženýrské sítě (2x RWE, 1x telekomunikace, 1x ČEZ);
- jednomyslně byly schváleny kupní smlouvy na pozemky a nově vybudované inženýrské sítě a komunikace v komerční zóně pod všechromským hřbitovem a v lokalitě „Pod Prchlíkovem" za symbolické ceny;
- zastupitelstvo zamítlo (hlasy starostových zastupitelů) můj návrh na znovuzavedení jednorázových známek na svoz komunálního odpadu;
- zastupitelstvo zamítlo (opět hlasy starostových zastupitelů) můj návrh na dodatečné zajištění potřebných povolení pro stavbu stezky ze Všechrom k bývalému drážnímu domku, kterou obec postavila načerno.
Zde jsou k dispozici projednávané materiály, zvukový záznam zasedání opět na http://zaznamy.vsechromy.cz
Ing. Pavel Soukup

Trestní oznámení na bývalého místostarostu, cenzura Strančického zpravodaje
V souvislosti s vybudováním parkoviště na místě původního chodníku před domy č.p. 28 a 26 ve Všechromech v létě roku 2010 jsem podal na tehdejšího místostarostu J. Slabého trestní oznámení pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Jelikož policie věc odložila bez zdůvodnění, podal jsem další podnět obsahující nové skutečnosti. O průběhu vyšetřování tohoto případu, které trvalo tři a půl roku, se mi v jeho průběhu nepodařilo získat žádné konkrétní informace, až v říjnu 2014 jsem na vlastní žádost získal informaci, že zahájené trestní řízení ve věci skončilo již v dubnu 2014. Po rozsáhlých obstrukcích státního zastupitelství se mi podařilo získat závěrečný dokument, kterým státní zástupce zastavuje trestní řízení s odůvodněním, že účelu trestního stíhání již bylo dosaženo. Doporučuji si tento dokument přečíst, protože v závěru odůvodnění (4. strana dole) se hovoří o veřejnosti obce Strančice - o jejích občanech a jejich údajné informovanosti o případu ze strany obecního úřadu.
Protože o tomto trestním stíhání nikdy žádné informace zveřejněny nebyly a informovanost většiny občanů v této věci je prakticky nulová, poslal jsem v únoru 2015 do redakce Strančického zpravodaje článek se stručným shrnutím základních faktů o této kauze. Redakční rada se však rozhodla článek neotisknout, aniž by mě o tom jakkoli informovala. Když jsem se na důvod neotištění zeptal písemně, odpověděla mi Mgr. Muchová, že článek by prý "mohl zavdat dojem, že jde o vědomou dehonestaci". Článek jsem tedy vydal alespoň v dubnovém vydání Všechromského zpravodaje. Protože článek nebyl otištěn ani v dalších vydáních SZ, poslal jsem do redakce v souladu se zákonem žádost o otištění tzv. doplňující informace, ani tu však redakční rada nepustila.
Pavel Soukup.

Červnové zasedání zastupitelstva
I další veřejné zasedání zastupitelstva obce probíhalo za velmi slabé účasti veřejnosti a ze strany vedení obce v duchu arogance, agresivních výpadů, urážek, demagogie a výsměchu a pohrdání nejen vůči opozičním zastupitelům, ale i vůči veřejnosti a např. Svazu měst a obcí a jejich právní poradně. Stručné shrnutí výsledků zasedání:
- zastupitelstvo dodatečně schválilo zápis z minulého zasedání obsahující řadu chyb, který v rámci jeho ověřování obecní úřad odmítl poskytnout e-mailem ke kontrole schválenému ověřovateli Ing. Jančíkovi;
- zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2014 a dílčí úpravy rozpočtu na rok 2015;
- zastupitelstvo již potřetí za sebou schválilo obecní vyhlášku o odpadech pro tento rok, přestože zastupitelům nebylo předloženo ani její znění, ani stanovisko Ministerstva vnitra (na základě kterého se údajně schvalovala vyhláška již potřetí za sebou), a to ani v průběhu zasedání (hlasovalo se tedy o zajíci v pytli);
- zastupitelstvo schválilo dvě smlouvy o zřízení služebnosti (dříve zvané věcné břemeno) pro vodovodní přivaděč a trafostanici;
- zastupitelstvo schválilo tři kupní smlouvy - dvě na prodej pozemků pod trafostanicemi ČEZu za odhadní cenu a jednu na koupi nově vybudované větve kanalizace za symbolickou cenu;
- zastupitelstvo neschválilo návrh na změnu jednacího řádu, který na doporučení nezávislé právní poradny Svazu měst a obcí upravoval postup při ověřování zápisu ze zasedání zastupitelstva;
- zastupitelstvo přes doporučení nezávislé právní poradny SMO neschválilo návrh na zákaz umíšťování reklam soukromých subjektů (např. na zájezdy) na oficiálních internetových stránkách obce;
- zastupitelstvo neschválilo návrh na podání žádosti o bezplatný převod pozemků pod obecní stezkou do majetku obce od státu podle platného zákona;
- zastupitelstvo neschválilo návrh směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (do 6 mil. Kč u stavebních zakázek, do 2 mil. Kč u ostatních), podle kterého by vedení obce muselo u větších zakázek oslovit více zájemců než 1 (návrh byl 5) a zveřejnit poptávku na internetových stránkách (a rozšířit tak okruh potenciálních uchazečů mimo vlastní výběr). Pro úplnost, počet zakázek malého rozsahu zrealizovaných obcí za posledních 5 let si můžete zkontrolovat zde (odst. 3.4. je od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč, odst. 3.5. je od 500 tis. Kč do 2 mil. Kč), ani tyto zakázky však nebyly zveřejněny na internetu, jak požadovala tehdy platná směrnice.
Zvukový záznam celého zasedání je (spíš pro otrlé) opět k dispozici na stránce zaznamy.vsechromy.cz.

Veřejné zasedání zastupitelstva - březen 2015
Arogance moci, lži, urážky a demagogie vládnoucí strany se stále stupňují, zde je k dipozici komentář průběhu zasedání, podle kterého si můžete jednotlivé pasáže vyhledat ve zvukovém záznamu, celý zvukový záznam je opět k dispozici na http://zaznamy.vsechromy.cz
Protože o průběhu a výsledcích zasedání nejsou obyvatelé Strančic skoro nijak informováni (kromě pár přítomných diváků, sebechvalných článků starosty ve Strančickém zpravodaji a velmi strohých zápisů s řadou chyb), poslal jsem do redakce SZ článek se stručným shrnutím všech projednávaných bodů a souvisejících faktů z pohledu opozičního zastupitele. Ačkoli zákon ukládá vydavateli radničních novin takový článek uveřejnit, nestalo se tak, proto jsem opět v souladu se zákonem podal žádost o uveřejnění doplňující informace. Ta měla být zveřejněna v zářijovém vydání. Nebyla.
Ing. Pavel Soukup

Zájezdy
Na internetových stránkách obce se mezi oficiálními dokumenty objevují už léta pravidelně reklamy na zájezdy pořádané jednou cestovní agenturou (pod vedením pí. Žáčkové). Podle informace zíkané písemně od starosty se jedná o bezplatnou službu. K uvedené situaci jsem požádal o stanovisko nezávislou právní poradnu "Odpovědný zastupitel", ze kterého cituji: "Bezpochyby je v hrubém rozporu s úkoly obce a zásadami, kterými se má při své činnosti řídit, ... pokud internetové stránky obce slouží jako bezplatná reklamní plocha pro vybrané „spřátelené" podnikatele v obci a pro jiné nikoliv."
Proto jsem předložil zastupitelstvu obce návrh na zákaz umíšťování podobných reklam na internetové stránky obce, ke kterému jsem přiložil i zmíněné stanovisko právní poradny, starostovi zastupitelé ho však na veřejném zasedání dne 23.6.2015 zamítli (bod Z-15-02-11).
Ing. Pavel Soukup

Veřejné zakázky
Na březnovém zasedání zastupitelstva jsme byli vyzváni jedním z občanů, abychom se jako opozice více zaměřili na veřejné zakázky realizované obcí, zřejmě i s ohledem na to, že zastupitelstvo přes nesouhlas opozice právě zrušilo platnou směrnici pro zadávání veřejných zakázek bez náhrady. Informoval jsem dotyčného občana, že žádost o podání informací o dodržování směrnice je již připravená a ještě večer po zasedání (16.3.) jsem ji odeslal. Jelikož obecní úřad na ni nereagoval, podal jsem 7.4. stížnost na jeho postup. Druhý den mi přišlo oznámení o výši požadované úhrady za poskytnutí informace (datované k 27.3.), proti kterému jsem opět podal stížnost. Krajský úřad mi dal za pravdu a přikázal OÚ vyřídit mou žádost bezplatně v náhradní lhůtě. OÚ mi poté sice poskytl některé informace o realizovaných zakázkách, ale ne v požadovaném rozsahu, proto jsem byl nucen podat další stížnost na jeho postup. Starosta mi následně sdělil, že realizované veřejné zakázky nebyly nikdy zveřejněny na internetu, ačkoli to směrnice vyžaduje a starosta na posledním zasedání tvrdil, že směrnici celou dobu dodržovali. Otázkou je, proč směrnici porušovali a proč starosta lhal. Zarážející je i skutečnost, že podle úřadu trvalo vyhledání těchto velmi stručných informací o 13 realizovaných zakázkách pracovníkům úřadu údajně přes 2 hodiny ...
Ing. Pavel Soukup

Parkování na chodníku
Na podzim roku 2010, tedy těsně před koncem volebního období, nechal bývalý místostarosta vybudovat před svým domem a sousedním sídlem účetní firmy své dcery parkoviště na místě původního chodníku. Na základě smlouvy podepsané starostou, místostarostou a jeho dcerou bylo toto parkoviště vyhrazeno dopravním značením pro klienty firmy. Na nevýhodnost této smlouvy, podle které zaplatila nájemkyně za vyhrazené parkování 1,- Kč ročně na 50 let dopředu, a v případě předčasného vypovězení jí měla být vyplacena obcí částka 1.000.000,- Kč, upozorňuje opozice již delší dobu. Jelikož vše nasvědčuje tomu, že celá stavba byla navíc hrazena z obecního rozpočtu (stavba chodníku stála přes 154 tis. Kč), podal jsem na podzim 2010 trestní oznámení na tehdejšího místostarostu, policie případ dodnes vyšetřuje.
V lednu 2013 byla na základě mého podnětu z října 2011 provedena kontrola vybraných usnesení rady obce, v zápisu kontrolního výboru se v bodě č. 2b uvádí, že předmětná smlouva o pronájmu chodníku byla v květnu 2012 ukončena dohodou. Na chodníku se však dál vesele parkuje a dopravní značky označující vyhrazené parkoviště zde byly ještě začátkem února 2013 (viz. foto z 5.2.2013). Teprve po vydání únorového Všechromského zpravodaje, ve kterém byl zveřejněn článek na toto téma, byly dopravní značky demontovány, parkuje se zde ovšem stále dál. Proto se osadní výbor usnesl, že podá na policii žádost o výkon pravidelné pochůzkové činnosti zaměřené zejm. na tento nešvar. Policie mě následně vyrozuměla o tom, že podnět bere na vědomí a na základě zvýšené hlídkové činnosti už uložili za přestupek (blíže nespecifikovaný) blokovou pokutu. Vzhledem k tomu, že po určité době zde auta začala opět parkovat dál, podal jsem na policii Žádost o informace o provedených kontrolách a uložených pokutách. Jelikož jsem v zákonné lhůtě nedostal žádnou odpověď, podal jsem na postup policie stížnost, na základě které jsem teprve obdržel tuto poněkud kuriózní (a zároveň antidatovanou) odpověď. Obratem jsem podal stížnost na postup policie. Policie mi však v rozporu se zákonem ani neposkytla požadované informace, ani nepostoupila věc nadřízenému orgánu, ale odpověděla mi dalším dopisem plným stejných nesmyslů a výmyslů. Proto jsem podal další stížnost na její postup ministerstvu vnitra a vzhledem k průběhu dosavadních jednání a obsahu dopisů od policie zároveň i stížnost na podjatost policejního orgánu. Ředitel policie středočeského kraje mi následně sdělil, že za uvedené období bylo v obci Všechromy řešeno celkem 28 přestupků, že přestupky za parkování na chodníku byly řešeny pouze domluvou a že má stížnost na podjatost byla postoupena odboru vnitřní kontroly. Jelikož z poskytnuté informace opět nevyplývá, kolik bylo uloženo pokut za parkování na chodníku, podal jsem další žádost o informaci, za jaké přestupky byly zmiňované pokuty uloženy, a z odpovědi policie vyplynulo, že se jednalo pouze o přestupky za nerozsvícená světla, propadlou technickou, nerespektování dopravního značení, neopatrné couvání, nezastavení na přejezdu vlečky (těch bylo nejvíc), nepřipoutání pásem, řízení bez řidičského průkazu, přepravu dětí bez autosedačky, neohleduplné chování a jízdu po dálnici bez dálniční známky. O parkování na chodníku ani zmínka, což dokládá, že policie tyto přestupky skutečně přestala pokutovat a že ve svých sděleních opakovaně uváděla nepravdivé údaje o počtu uložených pokut za tento přestupek. Proto jsem podal na Ministerstvo vnitra další stížnost na postup policie, kterou MV postoupilo k vyřízení krajskému ředitelství policie. Policie mě však pouze odkázala na své předchozí vyjádření a doporučila mi obrátit se s "mou žádostí o úpravu místního dopravního značení" na silniční správní úřad. Protože jsem žádnou takovou žádost nepodal, zeptal, jsem se, jakou žádost to má policie na mysli ... Dodnes bez odpovědi ...
Ve věci zmiňované podjatosti policejního orgánu mi po čase přišlo vyrozumění krajského ředitelství policie, podle kterého prý nejsou policisté v dané věci podjatí, protože prý uvedené přestupky řeší v souladu se zákonem - domluvou. V mé odpovědi na toto vyrozumění jsem se zeptal, proč tedy tito policisté tak otevřeně lžou.... Místo vysvětlení jsem však dostal pouze další kuriózní vyrozumění, ve kterém mě policie sděluje, že věci stavby chodníku stále probíhá policejní vyšetřování (ačkoli tuto informaci jsem danému oddělení naopak opakovaně poskytl já), blábolí cosi o předpokladu parkování vozidel zčásti ve vozovce, což je vzhledem k její šířce zcela nepřípustné, tvrdí, že parkování na tomto chodníku v roce 2011 povolila, a na závěr mi sděluje, že už se se mnou o tom nebude bavit. Tak jsem požádal o poskytnutí zmiňovaného souhlasného stanoviska policie. Podle poskytnutého stanoviska policie však měla být pro zřízení parkovacích stání dodržena řada podmínek, ze kterých byla splněna jen jedna a to ještě jen částečně (osazení svislých dopravních značek, dnes již demontovaných) - nesplněné podmínky jsou ve stanovisku podtrženy. Navíc stanovisko vycházelo z nepravdivých údajů uvedených v žádosti, např. že šířka chodníku je v daném místě 2,6 m (ve spodní části je 2,37 m), že při zaparkování vozidla nebude docházet k zablokování chodníku nebo že se bude jednat pouze o "občasné a velmi krátkodobé stání". Upozornění policie na mylně uvedené datum vydání stanoviska je také formulováno velmi nevhodně, protože ve skutečnosti mi tuto informaci poskytla policie v předchozím vyjádření (bod 3).
Ve vyrozumění z 20.března 2014 mi však přecijen policie poskytla (patrně nedopatřením) návod na řešení situace, když mě informovala o možnosti zadokumentovat přestupek bez přítomnosti policie a předat jí tuto dokumentaci k řešení přestupku. Od té doby fotím všechna vozidla parkující na tomto chodníku jakmile jdu kolem a dokumentaci přestupku posílám datovou schránkou na Policii ČR v Říčanech. Ta (obvykle po uplynutí 1 měsíce) postupuje nahlášené přestupky Městkému úřadu v Říčanech. Jelikož další informace o osudu přestupků jsem neměl, zeptal jsem se na jejich osud vedoucí odboru dopravy, obratem mi přišla odpověď z právního oddělení, podle které policie opět zametá tyto přestupky pod koberec tím, že je postupuje městskému úřadu bez zjištění osoby pachatele, takže MěÚ každý přestupek vždy odloží. Protože se tím podle jejich názoru policie dopouští porušení svých zákonných povinností, podal jsem na tento postup stížnost na nadřízený orgán policie. Podle názoru policejního ředitelství podloženého poněkud svérázným stanoviskem ředitelství dopravní policie ke zpackané novele zákona však byl postup policie v souladu se zákonem, proto policie podala krajskému úřadu naopak podnět k prošetření nečinnosti MěÚ v Říčanech. Krajský úřad potvrdil správnost postupu policie a přikázal Městskému úřadu v Říčanech přestupky vyřešit. Podle informace zíslané od MěÚ v Říčanech jsou skutečně přestupky postupně řešeny, další spáchané přestupky vzhledem k uvedeným skutečnostem předávám k řešení už přímo MěÚ v Říčanech.Od té doby se už na tomto chodníku objevují parkující auta jen velmi zřídka.

V dubnu jsem od jednoho z obyvatel domu č.p. 28 obdržel písemnou výzvu, abych přestal obtěžovat jeho rodinu a uveřejnil omluvu ve Všechromském zpravodaji. Napsal jsem mu, že mu v této věci nemohu vyhovět, protože všechny kroky v této věci dělám ve veřejném zájmu a nedotýkají se ochrany osobních údajů či soukromí, a že požadovanou omluvu zveřejnit nemohu, protože jsem nikdy neuvedl žádné nepravdivé či hanlivé skutečnosti. V červenci jsem byl předvolán policií k výslechu, protože dotyčná osoba na mě podala trestní oznámení za pronásledování. Policie případ odložila s odůvodněním, že se nejedná o trestný čin ani o přestupek.
Ing. Pavel Soukup

Prosincové veřejné zasedání zastupitelstva
V pondělí 15.12. proběhlo další veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zde je stručný souhrn projednávaných bodů a jejich výsledek:
1. Jednací řád zastupitelstva předložený starostou - schváleno přes nesouhlas opozice (10:5)
(tento návrh ruší schválené zkrácení lhůty pro konání zasedání a prodloužení lhůty pro jeho svolání, ruší uvádění jmenovitého hlasování v zápisech a v rozporu se zákonem dává starostovi provomoc rozhodovat o zařazení podaných návrhů na program zasedání)
2. Návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva - staženo z programu předkladatelem (Ing. Soukup) pro pozbytí smyslu po schválení předchozího bodu
3. Námitka člena zastupitelstva Ing. Pavla Soukupa k zápisu z minulého zastupitelstva - neschváleno hlasy vládnoucí strany přes prokazatelný rozpor zápisu se zvukovým záznamem (5:10)
4. Návrh na zrušení usnesení rady obce R-11-20-34 - přes prokázaný rozpor usnesení s ústavou neschváleno hlasy vládnoucí strany (5:10), usnesení o zavedení cenzury Strančického zpravodaje tedy platí dál
5. Návrh na složení Osadního výboru Všechrom - opětovně schváleno (bylo schváleno již na předchozím zasedání), tentokrát i s volbou předsedy výboru
6. Návrh na směrnici Osadního výboru Všechrom - neschváleno hlasy vládnoucí strany pro údajnou nadbytečnost
7. Rozpočtové provizorium na rok 2015 - schváleno přes nesouhlas části opozice
8. Rozpočtový výhled - schváleno
9. Stanovení cen stočného pro rok 2015 - schváleno
10. Stanovení cen vodného pro rok 2015 - schváleno
11. Obecně závazná vyhláška Obce Strančice 2/2014 - schváleno přes nesouhlas opozice (vyhláška nedovoluje odvážet kovy do sběrny)
12. Příloha č. 1. Obecně závazné vyhlášky Obce Strančice č. 7/2011 - schváleno
13. Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene Eden Invest, s.r.o., parc.č. 112/2, 111/2, 110/2 Strančice - schváleno
14. Kupní smlouva na úplatný převod technické infrastruktury-prodloužení vodovodního řadu - Eden Invest, s.r.o. parc. č. 112/2, 111/2, 110/2 Strančice - schváleno
15. Návrh na přijetí „Doporučení pro vydávání periodik" - neschváleno hlasy vládnoucí strany (5:10)
16. Rozpočtové opatření - schváleno (přesuny ušetřených peněz na pokrytí dotace, která bude proplacena až po Novém roce)
17. Veřejná rozprava - Ing. Janovskému bylo přislíbeno zabývat se možností lokálních oprav komunikací v Oticích, obyvatelům lokality Pod Habrovcem opět přislíbeno jednání o převodu komunikace a vodovodu (již poněkolikáté), předsedovi Osadního výboru Všechrom byl zamítnut požadavek na zasílání informací o podaných návrzích týkajících se Všechrom a byl vyzván, aby se pravidelně informoval osobně na obecním úřadě, návrhy Ing. Soukupa na stanovení termínu příštího zasedání na každém zasedání a na opětovné zveřejňování zápisů komisí a výborů byly zamítnuty, na jeho dotaz, kdy budou na program zasedání zařazeny závěry kontrolního výboru z února týkající se nezrealizované stezky do Všechrom, návrhu na snížení rychlosti na návsi ve Všechromech a usnesení rady o uvádění jmenovitého hlasování členů rady, odpověděl starosta, že předmětné usnesení rady bude zrušeno...
Audiozáznam zasedání

Nájmy neziskových organizací
Tak přátelé, tohle je bomba. P. Hrdlička, který měl na zasedání spoustu řečí o tom, proč by MC Lodička nemohlo platit nájem 10.000,- Kč ročně namísto současných 6 tis., a k tomu ještě výdaje na energie, a tvrdil, že fotbalisti taky platí za užívání obecního majetku nájem, vodu... (starosta to definoval pojmem "energie a všechno"), říkal pravdu. Podle informace zveřejněné dnes na webu obce platí fotbalisti nájem 1,- Kč ročně !!! Nic proti fotbalistům, naopak, ale takováhle demagogie a nerovný přístup místostarosty se musí zveřejnit.
Další informace najdete v článku "Zasedání zastupitelstva - podpora Mateřského centra Lodička" níže.
Dopustil jsem se menšího omylu. Jak jsem právě zjistil, zveřejněný záměr pronájmu nezvyšuje Lodičce nájem ze 6 na 10 tis. Kč ročně, ale z 1.200,- Kč na 10 tis. Kč. Podle platné smlouvy totiž částka 6 tis. Kč, placená ročně Lodičkou za prostory ve Všechromech, sestává ze 100,- Kč měsíčně za pronájem a 400,- Kč za energie. V nově zveřejněném záměru pronájmu se tedy výše nájmu nezachovává, ale zvedá ze 100,- Kč na 500,- Kč měsíčně, tedy pětkrát!!!
Navíc je nevysvětlitelné, proč je záměr pronájmu opět zveřejněn jako výzva k podávání nabídek a ne jako záměr pronájmu známému zájemci, jak je tomu v ostatních případech ...
Pavel Soukup

Zřízení Osadního výboru Všechrom
Na ustavujícím veřejném zasedání Zastupitelstva obce Strančice byl v pátek 7.11.2014 těsnou většinou 1 hlasu schválen návrh na zřízení Osadního výboru Všechrom. Návrh na zvolení předsedy výboru a návrh na schválení směrnice pro činnost OV zatím schváleny nebyly, měly by být projednány na příštím zasedání 15.12.2014.
Přestože návrh na zřízení osadního výboru jsem předložil obci písemně dva týdny před zasedáním, přestože na zasedání jsem návrh usnesení dvakrát za sebou nahlas četl, přestože každý měl možnost se na cokoli zeptat a přestože jsem druhý den po zasedání poslal obci kompletní zvukový záznam ze zasedání, byla formulace usnesení o zřízení osadního výboru v zápisu ze zasedání zcela jiná a neobsahovala jména členů výboru. Jelikož i další člen zastupitelstva upozornil na nesrovnalosti v zápisu, požádala nás zapisovatelka o kontrolu zápisu, obratem jsem podal i námitku proti formulaci usnesení a doložil ji opět příslušnou částí zvukového záznamu. Přesto je v opraveném zápisu (bod Veřejná rozprava) stále stejná chyba, navíc je hlasování o zřízení osadního výboru zařazeno opět do návrhu zápisu z připravovaného zasedání, je tedy evidentní, že vedení obce chce o zřízení výboru hlasovat znovu, přestože je nezpochybnitelné a doložené, že tento návrh už byl zastupitelstvem přijat.
Pavel Soukup.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce - celkové zhodnocení:
Tento příspěvek by se také mohl jmenovat "Totalita ve Strančicích opět pokračuje". Ač jsme na toto zasedání přicházeli s nadějí, že bude alespoň částečně respektován názor více než 1/3 voličů a do orgánů obce bude zvolen vždy alespoň 1 zástupce opozice, vítězné uskupení kolem staronového starosty (ve volbách takticky rozdělené na dvě kandidátky) nejenže nerespektovalo zhola nic a všechny námi předložené návrhy na personální obsazení smetli se stolu trapně se opakujícím poměrem hlasů 10:5, ale navíc zamítli i návrh na určení jednoho z ověřovatelů zápisu z řad opozičních zastupitelů. Nejen řízení obce, ale paradoxně i jeho kontrola, budou tedy další 4 roky opět v rukou jedné skupinky lidí, o jejichž schopnostech a způsobech jsme měli možnost utvořit si představu už v minulém volebním období...
Audiozáznam zasedání ve formátu MP3 je k dispozici ZDE.
Více na diskuzní stránce Strančice na Facebooku.
Pavel Soukup

Zasedání zastupitelstva - podpora Mateřského centra Lodička:
V rámci veřejné debaty byl vznesen dotaz, zda vedení obce hodlá nadále podporovat činnost Mateřského centra Lodička a prodlouží mu nájemní smlouvu na podkroví Hasičárny ve Všechromech. Po delší výměně názorů, jak zbytečné jsou prý obavy o neférový přístup vedení k této záležitosti jsem ocitoval záměr obce zveřejněný na úřední desce v únoru 2014, který bez jakéhokoliv projednání se zástupci MC obsahoval zvýšení nájmu ze 6 na minimálně 10 tisíc Kč a navíc stanovení úhrady 75% nákladů na energie, úklid a drobné opravy celého objektu, což jsou pro mateřské centrum jakožto neziskovou organizaci doslova likvidační podmínky. Po výmluvách typu "tuto smlouvu jsem teď neviděl" a "o tom se dá i diskutovat, ale předtím" (trochu mimo mísu, že?) apod. postavil místostarosta celou záležitost tak, že mateřské centrum neslouží jen strančickým dětem, ale docházejí do něj i děti z okolních obcí. Proto je prý podle vyjádření jiného radního potřeba, aby na jeho provoz přispívaly i okolní obce, což by si prý ale mělo zajistit mateřské centrum. Pomineme-li, jak by k tomu asi mohlo MC vedení okolních obcí přimět, připomeňme v této souvislosti skutečnost, že obec právě utratila z našich peněz 35 milionů Kč za přístavbu základní školy, kterou navštěvuje jen asi 65 % dětí ze Strančic a zbytek tvoří děti z okolních obcí, ze kterých nám nikdo nepřispívá ani korunu nejen na provozní náklady školy, ale ani na zmíněnou přístavbu. Přitom provoz mateřského centra stojí obec kolem 10-15 tisíc Kč ročně ...
Audiozáznam (zhruba od času 1:20:00) opět k dispozici ZDE.
Více na diskuzní stránce Strančice na Facebooku.
Pavel Soukup

Zasedání zastupitelstva - program:
Na páteční ustavující zasedání jsem v souladu se zákonem předložil obci v dostatečném předstihu čtyři návrhy k projednání (zřízení osadního výboru, zrušení protiústavního usnesení rady, přijetí doporučení pro vydávání radničních novin a drobná změna jednacího řádu). Tyto návrhy nejenže nebyly předloženy jednotlivým zastupitelům, jak vyžaduje jednací řád, ale nebyly zařazené do programu ani v návrhu zápisu rozeslaném zastupitelům, ani v pozvánce na zasedání, ani v článku starosty ve Strančickém zpravodaji (kde program zasedání rozepisoval), ani na samotném zasedání. Starosta tento krok odůvodnil tím, že se jedná o ustavující zasedání a on o nezařazení těchto návrhů zkrátka rozhodl. Kde k tomu vzal pravomoc nedokázal vysvětlil, jen tvrdil, že to může (v audiozáznamu od času 6:35). Zřejmě nečetl zákon o obcích, protože ten (ani jiný zákon) nedává starostovi (až na drobné výjimky) žádné rozhodovací pravomoci, ale prakticky jen povinnosti. Naopak je v něm jasně uvedeno, že každý zastupitel má právo předkládat návrhy na program připravovaného zasedání. Pro ustavující zasedání žádná výjimka v tomto směru stanovena není.
Určitým zadostiučiněním pro mě byla až veřejná debata (v audiozáznamu od času 47:30), v rámci níž jsem tuto otázku nastolil znovu v souvislosti s proběhlou volbou členů finančního a kontrolního výboru a odmítnutím zařadit návrh na zřízení osadního výboru (všechny tři jsou rovnocennými poradními orgány zastupitelstva). Když starostovi došly argumenty, nechal nakonec hlasovat o dodatečném zařazení tohoto bodu na program zastupitelstva a v následném hlasování byl těsnou většinou 1 hlasu osadní výbor zřízen. Děkuji tímto těm zastupitelům, kteří tento návrh podpořili. Volba předsedy výboru a přijetí směrnice pro jeho činnost by měly být zařazeny na příští zasedání (15.12.2014).
Audiozáznam
Více na diskuzní stránce Strančice na Facebooku.
Pavel Soukup

Výstavba chodníků v obci
Jak jsem už psal v listopadovém vydání Všechromského zpravodaje, vedení obce nechalo vydat územní rozhodnutí pro stavbu chodníku k novostavbám na severu Všechrom, což stálo přes třicet tisíc korun z obecní kasy, přestože v roce 2010 vydal stavební úřad souhlas s touto stavbou bez územního rozhodnutí, tedy zdarma. Zvláštní na věci je však i skutečnost, že pro stavby ostatních chodníků v obci a stezky přes pole k železniční trati OÚ Strančice žádné povolení nepotřeboval. A stejné je to i u plánované stavby chodníku v Průmyslové ulici, na kterou nechala obec vypsat výběrové řízení - bez projektu, bez povolení ...
Několik dní po zveřejnění citovaného čísla Všechromského zpravodaje schválila rada obce usnesení R-13-24- (správně má být R-13-25-05), ve kterém doporučuje starostovi nezahajovat stavbu tohoto chodníku v letošním roce. Jeden z radních mi vysvětlil, že důvodem je prý plánovaná výstavba vodovodu v horizontu 3-4 let, kvůli které by se zánovní chodník musel rozkopat. Připravit pod chodník během stavby vodovodní trubku prý nejde, protože na to nejsou peníze a údajně není hotový projekt vodovodu. Zajel jsem tedy na úřad a z projektu vodovodu, kterým se chlubil starosta v posledním Strančickém zpravodaji 3 dny po předmětném hlasování rady jsem si ofotil příslušnou část výkresu, ze které jasně vyplývá, že vodovod pod tímto chodníkem vůbec nepovede.
Ing. Pavel Soukup

Dopady nového územního plánu a schopností současného vedení obce
Zastupitel obce Ing. Zethner mě informoval o stavbě haly v polích uprostřed nezastavěného území v blízkosti Předboře. Začal jsem se o stavbu zajímat a zjistil jsem dost závažné skutečnosti, které doprovázely povolovací proces této stavby. Nechci žádným způsobem vystupovat proti samotnému záměru (chov a výcvik koní) ani proti jeho stavebníkovi, ale přístup vedení obce k této stavbě je více než zarážející.
Stručné shrnutí: Stavebník požádal obec v září 2011 o souhlas se stavbou "areálu pro chov, ustájení a výcvik sportovních koní", stavební komise se záměrem nesouhlasila kvůli rozporu s tehdy platným územním plánem (bod 31), rada obce přesto vydala souhlas se stavbou (bod 19). Proti vydanému povolení stavby pak starosta podal odvolání s odůvodněním, že název stavby v oznámení SÚ o zahájení řízení nesouhlasil s názvem ve vydaném povolení (sestava mobilních buněk a oplocení), které Stavební úřad zřejmě zamítl. O půl roku později požádal stavebník znovu stavební úřad o povolení stavby "Jízdárenské a skladové haly", obec nepodala žádnou námitku, ačkoli se zjevně nejedná o lehkou a mobilní stavbu (jak vyžaduje nový územní plán), stavební úřad tedy stavbu povolil, proti vydanému povolení se pak nikdo neodvolal. Přesto na mě trio Hrdlička - Šindelář - Černý křičelo na posledním zastupitelstvu, že proti stavbě dávali dvakrát nesouhlasné stanovisko a že to už není jejich věc, ať si to jdeme řešit na stavební úřad.
Dokumenty:
Žádost o poskytnutí informací o stavbě
Sdělení informace - neúplné
Oznámení o zahájení řízení - hala
Stavební povolení - hala
Odvolání starosty - mobilní buňky a oplocení
Stížnost na neposkytnutí části informace
Vyřízení stížnosti - poskytnutí sdělení SÚ Mnichovice
Sdělení SÚ Mnichovice k souhlasu obce se stavbou
Druhá stížnost na neposkytnutí části informace
Rozhodnutí Krajského úřadu o přikázání vyřídit žádost v souladu se zákonem
Rozhodnutí OÚ Strančice - toto rozhodnutí postrádá jakýkoli smysl, nicméně potvrzuje, že obecní úřad žádný nesouhlas se stavbou této haly nikdy nevydal (údajný nesouhlas poskytnutý 16.9.2014 se netýkal této stavby a nebyl ani nesouhlasným stanoviskem podle stavebního zákona, ale odvoláním proti úřední chybě ve stavebním povolení pro jinou stavbu). Z uvedených dokumentů vyplývá, že tvrzení starosty a jeho pobočníků byla jen holá lež.
Ing. Pavel Soukup

Co se to děje na návsi...
Na hrázi rybníka na návsi se jednoho dubného dne objevila stavební firma a začala provádět stavbu nového kanalizačního potrubí a betonové šachty. Bez povolení, bez vědomí osadního výboru a tedy v rozporu se zákonem i s usnesením zastupitelstva (Z-10-02-06). Protože smysl této stavby je naprosto nejasný, zeptal jsem se na něj na veřejném zasedání starosty. Prý bylo nutné opravit poškozený obtok rybníka, protože byl v dezolátním stavu. Když jsem starostovi podrobně vysvětlil, že tento obtok byl před cca 40 lety nahrazen novým vedoucím od zastávky autobusu směrem pod hráz, že od té doby je původní obtok na hrázi zcela nefunkční a potrubí do něj zaústěné je zaslepené a tudíž je to zcela nesmyslné vyhazování peněz bez jakéhokoliv přínosu, odpověděl arogantně, ale prostě, že není. Vysvětlení k tomu žádné neměl, stále dokola opakoval, že potrubí obtoku bylo silně poškozené a bylo potřeba ho nahradit. Po další výměně názorů ukončil debatu prostým konstatováním, že "ta kanalizace se zkrátka opraví a hotovo" ... Na mé upozornění, že při povodních v červnu 2013 bylo odplaveno dřevěné přepadové stavidlo v šachtě na novém obtoku a díky tomu veškerá dešťová voda z lokality od Velkých Popovic teče tímto obtokem a do rybníka na návsi tečou prakticky jen přepady ze septiků a bylo by tudíž třeba stavidlo provést nové, nijak nereagoval.
Pro lepší představu o tom, co a kde nechal starosta vybudovat, jsem připravil obrázkovou prezentaci (modře je původní potrubí, červeně nový obtok a fialově potrubí prováděné v současnosti).
O pár metrů vedle je na kraji silnice trvalá kaluž, která ohrožuje stabilitu přilehlého plotu, a přitom by stačilo jen snížit poklop stávajícího kanálu o 10 m dál a vodu do něj odvést žlábkem (např. betonovým) podél silnice. To ale zřejmě nikoho z vedení obce nezajímá. Proto jsme tuto záležitost projednali v osadním výboru a podali písemně k projednání zastupitelstvu obce v zápisu č. 11 (bod č. 2). Zastupitelstvo obce zápis opět pouze "vzalo na vědomí" (bod č. 15)
Ing. Pavel Soukup

Propadlá vozovka
V souvislosti s výstavbou komerčního areálu pod všechromským hřbitovem bylo v rámci této stavby provedeno i rozšíření přilehlé silnice II/107 o střední odbočovací pruh. Jelikož napojení tohoto rozšíření na původní část vozovky bylo provedeno tak nekvalitně, že zde vznikla neúnosná prohlubeň, kterou je po provedení nového vodorovného značení veden hlavní jízdní pruh na Strančice, upozornil jsem e-mailem na tuto skutečnost Ing. Doušu z odboru dopravy, který podle zákona tuto stavbu musí schvalovat i kolaudovat. Jelikož jsem neobržel žádnou reakci a nedošlo ani k nápravě tohoto neúnosného stavu, poslal jsem Ing. Doušovi žádost o poskytnutí informací o této stavbě a průběhu jejího schvalování. Ing. Douša mi však odmítl požadované informace poskytnout, přičemž nejenže nepostupoval v souladu se zákonem, ale navíc odpověď spojil s jinou záležitostí projednávanou podle jiného zákona, čímž do věci vnesl dokonalý chaos. Na jeho postup jsem podal stížnost, namísto poskytnutí požadovaných informací nebo postoupení věci nadřízenému orgánu (jak ukládá zákon) mi však opět poslal pouze další nesmyslné a nepravdivé sdělení o některých typech neveřejných informací. Další stížnost jsem tedy sám adresoval v kopii i nadřízenému orgánu, který na základě toho přikázal zjednat nápravu a vyřídit mou žádost v souladu se zákonem.
Ing. Douša však pojal celou záležitost velmi svérázně a ve svém usnesení popřel existenci jakéhokoliv povolovacího řízení k této stavbě (přestože v předchozích vyjádřeních je sám zmiňoval) a mou žádost odložil. Celá stavba, o které tedy prokazatelně ví, je tedy podle jeho tvrzení provedena bez povolení (tedy "načerno"), přesto proti ní Ing. Douša nepodnikl žádné opatření, naopak ještě obhajuje její nekvalitní provedení...
Jelikož starosta města ani tajemník nereagovali na můj e-mail s žádostí o osobní schůzku, podal jsem na policii oznámení o provedení nepovolené stavby. Policie postoupila mé podání Stavebnímu úřadu v Říčanech, ten předal věc zpátky na odbor dopravy MěÚ v Říčanech, který mi sdělil, že se nejedná o nepovolenou stavbu, protože na rozšíření komunikace bylo tímto úřadem vydáno řádné stavební povolení, čímž byla potvrzena nepravdivost jejich předchozího vyjádření. Jelikož lhůta pro podání stížnosti ve věci poskytnutí informace již uplynula, podal jsem na základě zjištěných skutečností novou žádost o poskytnutí informací adresovanou opět odboru dopravy MěÚ v Říčanech. Protože mi v zákonné lhůtě nepřišla žádná odpověď, podal jsem Stížnost na postup úřadu. Ta se dostala do Kanceláře starosty, odkud mi požadované informace z větší části poskytli (Stavební povolení, Výzva k účasti na kontrolní prohlídce, Povolení předčasného užívání stavby). Protože však v přílohách chyběl pro nás nejdůležitější dokument (prokol z kontrolní prohlídky před povolením užívání stavby), musel jsem podat další stížnost na postup úřadu. Z Kanceláře starosty mi však přišla odpověď, podle které údajně leží propadlé místo mimo předmětnou stavbu, čímž se dostáváme opět na začátek bludného kruhu. Nezbylo, než poslat zpátky další vyjádření s informacemi o skutečném umístění prohlubně na silnici. Kancelář starosty namísto prošetření uvedených skutečností předala mé vyjádření jako podnět odboru dopravy, čímž se bludný kruh opět uzavírá. Byl jsem skutečně zvědavý, jak bude na podnět reagovat úřad, který již téměř třičtvrtě roku celý problém bojkotuje a vymýšlí nejrůznější výmluvy a lži, jen aby ho nemusel řešit. Nereagoval nijak.
Proto jsem podal podnět veřejnému ochránci práv. Z kanceláře VOP mi však po 2 měsících přišla výzva k doplnění podnětu, ze které plyne, že i v této instituci panuje značný chaos, neboť všechny požadované dokumenty byly přiloženy k původnímu podání, ale navíc ani nepochopil smysl tohoto podání, proto jsem požadované doklady poslal znovu i s komentářem. Pracovnice kanceláře VOP mi pak telefonicky sdělila, že šetření tedy ukončí a předá na jiný odbor. Zástupce ombudsmana JUDr. Křeček však podnět uzavřel (pět měsíců po podání!) s tím, že jsem se dosud neobrátil na nadřízený orgán, tedy Krajský úřad, což jsem obratem učinil. Krajský úřad se podle očekávání odmítl věcí zabývat s tím, že nejde o žádné řízení podle správního řádu, a proto prý do věci nemůže zasáhnout. Přitom krajský úřad je vlastníkem této poškozené (zprasené) komunikace.
Proto jsem se obrátil s opětovným podnětem na Veřejného ochránce práv. Jelikož zástupce ombudsmana na mé podání reagoval další výzvou k jeho doplnění plnou lží a osočování, odpověděl jsem mu v podobném stylu. Poté případ převzala nově zvolená ombudsmanka Mgr. Šabatová a zahájila ve věci nové šetření. V červnu 2014 přijeli pracovníci kanceláře ombudsmana na místní šetření, aby situaci sami posoudili, a dle telefonického sdělení dospěli k závěru, že úřad skutečně pochybil. Žádnou písemnou zprávu jsem potom od nikoho neobdržel, nicméně 19. září se znenadání začalo pracovat na opravě vozovky - viz. foto. Sláva! Po více než dvouletém boji. V říjnu jsem pak obdržel závěrečnou zprávu zástupce ombudsmanky, ve které konstatuje určitá pochybení úřadů a věc odkládá s odůvodněním, že náprava ve věci již byla zjednána. O předvedených obstrukcích, lžích a porušování zákonů dotčenými orgány v průběhu celé kauzy však není ve zprávě ani zmínka, ani o tom, zda závada vznikla v důsledku nesprávně provedené stavby a měl by ji tedy odstranit stavebník, nebo zda je to úkolem pro správce komunikace. Opravu jsme tedy de facto zaplatili z našich daní.
Ing. Pavel Soukup.

Výnosy z daně z nemovitostí
Finanční úřad po menších obstrukcích potvrdil informaci o výši výnosů z daně z nemovitostí. 62% těchto výnosů plyne do obecní kasy ze Všechrom ...O problematice rozdělování těchto peněz psala Ing. Žemličková ve Všechromském zpravodaji č. 11 již v únoru 2007, tehdy rada obce odmítla o předmětnou informaci požádat finanční úřad. Mě se tuto informaci nyní podařilo získat, situace s rozdělováním těchto peněz se však za tu dobu nijak nezměnila, což podstatně dokresluje problém nastíněný Ing. Žemličkovou. Ta totiž předpokládala podíl daně z nemovitosti za Všechromy ve výši pouze 5,9% (namísto skutečných 62%), takže k jejímu výsledku je potřeba pro reálnou představu přičíst cca 3,8 mil. Kč.

Přístavba základní školy
Jelikož kontroverzní (a zastupitelstvem obce nikdy neodsouhlasená) přístavba základní školy vzbuzuje u mnohých spoluobčanů řadu nezodpovězených otázek, požádal jsem ředitelku školy o poskytnutí údajů o počtech a trvalém pobytů žáků v jednotlivých ročnících. Z poskytnuté odpovědi vyplývá, že naši školu navštěvuje ve školním roce 2013/2014 pouze 63% žáků ze Strančic a přidružených obcí. Jelikož obec nemá podle dostupných informací uzavřenou smlouvu o vytvoření společného školského obvodu se žádnou z okolních obcí, nepřispívá za ně obci nikdo ani korunu a provoz školy za tyto žáky je hrazen z našeho obecního rozpočtu.
Z rozboru dále vyplývá, že žáci ze Strančic a přidružených obcí by v součtu podle ročníků naplnili pouze 9 tříd, z dostupných informací mám zjištěno, že ve škole je (po rozdělení bývalé tělocvičny) 12 plnohodnotných učeben, počítačová učebna a jazyková učebna. Pro koho se tedy přistavují další 4 učebny zůstává nezodpovězenou otázkou, každopádně ale i tuto stavbu financujeme v plné výši (cca 38 mil. Kč) z našeho obecního rozpočtu (bez jakékoli dotace) a z okolních obcí nám na ni nikdo nepřispěje ani korunu, a jestli někdo bude přispívat alespoň na provoz budovy je další otázka.
Je však třeba uznat, že za okolností daných při nástupu ředitelky do funkce (škola přeplněná žáky z jiných obcí, nedostatečné zázemí kantorů, chybějící družina, legislativní zmatky při přijímání nových žáků), byla pro zajištění potřebné kvality výuky přístavba zřejmě jediným možným řešením, nicméně zvolený způsob zcela zruinoval obecní rozpočet a zabrzdil ostatní investice na několik let dopředu.
Ing. Pavel Soukup

Komunální volby - ať žije svoboda slova a tisku ...
V souladu s pravidly pro uveřejňování příspěvků stanovenými redakční radou Strančického zpravodaje jsem poslal do redakce krátký článek o kandidátce ANO 2011 se žádostí o otištění a přišla mi následující odpověď:
"Vážený pane Soukupe,
redakce Strančického zpravodaje se rozhodla, že nebude jakkoliv komentovat letošní komunální volby a nebude uveřejňovat informace o žádné skupině kandidátů a proto Vámi zaslaný článek neotiskneme.
S pozdravem
Lenka Kolofíková"
Protože se nedokážu smířit s tím, jak daleko zašla naše radnice s omezováním informací a cenzurou, poskytl jsem každé volební straně prostor v zářijovém vydání Všechromského zpravodaje (od kandidátky OÚ jsem nedostal žádný článek, od "Volby pro Strančice ..." jsem dostal pouze kopii kandidátní listiny), a zde přináším alespoň odkazy na volební letáky těch kandidátů, kteří se nikdy na této cenzuře nepodíleli:
Sdužení nezávislých kandidátů s podporou ODS
ANO 2011
Pavel Soukup

Ředitelka Mateřské školy Strančice Mgr. Kicková rezignovala v červnu na svou funkci (bod č. 7), žádné podrobnosti se však nikomu nepodařilo zjistit, všichni mlčí. Ani na stránkách MŠ Strančice se o tom nedočtete nic ... Po Strančicích však koluje informace, že to bylo údajně kvůli porušení rozpočtové kázně, kterým se za poslední dva roky obohatila o 99.000,- Kč a zřejmě raději rezignovala, než aby je vrátila. Více o této kauze najdete v článku Inspekce v MŠ Strančice na stránce Jak "funguje" náš úřad.

Nejen Strančice mají svého "kverulanta"
Na novinkách.cz vyšel nedávno velmi zajímavý článek o boji jednoho angažovaného občana z malé obce na Plzeňsku s tamní radnicí. Zdá se až neuvěřitelné, kam až jsou někteří radní schopní zajít ve snaze nenechat si takzvaně "koukat do karet". Proč této otázce věnují tolik úsilí je rovněž patrné z článku. Kéž by takových občanů bylo mnohem víc, takovéto kapky v moři toho bohužel moc nezmění, jak je ostatně patrné i z těchto stránek...

Rada obce udělila odměnu starostovi.
Rada obce udělila 25.11. usnesením R-13-24-07 odměnu starostovi v "navrhované výši". Za co byla udělena a jaká byla "navrhovaná výše" se ale v usnesení nepíše. Zeptal jsem se na to na veřejném zasedání 9.12., Ing. Hrdlička mi odpověděl, že to bylo za práci o víkendech a výše odměny nepodléhá zveřejnění. Když jsem mu vysvětlil, že podléhá, nedokázal si vzpomenout, kolik to bylo, ačkoli to osobně odhlasoval před 14 dny. Ostatní radní mlčeli, vč. starosty. Podal jsem tedy písemnou žádost o sdělení této informace. Podle dosavadních zkušeností se zdálo, že to opět bude úsměvná a vleklá kauza.. OÚ však za týden poskytl požadovanou informaci, podle které starosta dostal 20.000,- Kč za účast na kontrolních dnech na přístavbě ZŠ i mimo pracovní dny.
Ing. Pavel Soukup

Změna otevírací doby pošty Strančice
Původně ohlášená změna otevírací doby pošty Strančice se podle říjnového vydání Strančického zpravodaje ruší a v listopadu měla být ohlášena nová. V listopadovém ani prosincovém zpravodaji však nebyla o poště ani zmínka, proto doporučuji před návštěvou ověřit její aktuální otevírací dobu přímo na stránkách České pošty. Na žádost pí. Dvořákové doplňuji, že nová otevírací doba byla následně zveřejněna v mimořádném vydání Strančického zpravodaje, který vyšel v prosinci i s vysvětlením, proč nebyla zveřejněna dříve. Proč nebyla v předchozích vydáních ani zmínka o tom, že jednání pokračují a slibované zveřejnění otevírací doby se odkládá na další vydání, to už se tam ale nepíše.
V té souvislosti si neodpustím dva postřehy. Za prvé mi přijde dost zvláštní, když si na obsah těchto stránek, resp. na neuveřejnění nějaké informace, stěžuje pracovnice úřadu, který se usnesením zastupitelstva od těchto stránek plně distancoval. Když mi navíc týdenní prodlevu ve zveřejnění této informace vytýká pracovnice úřadu, který sám dělá drtivou většinu úkonů buď poslední den zákonné lhůty nebo až po ní, hraničí to podle mě spíš s drzostí. Nemluvě o tom, že se tak stalo právě v době, kdy mi tento úřad dlužil vyžádanou informaci, pro jejíž poskytnutí už vypršela zákonná lhůta, a kdy stále ještě nesplnil výzvu ministerstva vnitra k bezodkladnému doplnění chybějících informací na svých stránkách....
Ing. Pavel Soukup

Diskuzní stránka na Facebooku
Na Facebooku byla zastupitelem obce Ing. Jančíkem založena veřejně přístupná diskuzní stránka o Strančicích, přidružených obcích a jejich problémech. Přispívat může každý, kdo má založený profil na FB.

PETICE - obyvatelé Strančic zastoupení petičním výborem sepsali petici za obnovu komunikací adresovanou hejtmanovi Středočeského kraje. Petici můžete v případě zájmu podepsat na obecním úřadě, v knihovně, ve škole nebo v kadeřnictví, případně si stáhnout a vytisknout vlastní arch a obejít s ním své sousedy. Arch s podpisy pak předejte petičnímu výboru nebo na některém z uvedených míst.
Mezitím se však ukázalo, že obec zřejmě celá léta klepala na špatné dveře, protože nezávisle na této snaze byla dne 13.5.2013 zahájena rekonstrukce této silnice v úseku Všechromy - Strančice (odbočka na Kunice) Ředitelstvím silnic a dálnic. Podle mého názoru tak petice částečně pozbývá významu, protože se v ní píše o špatném stavu silnice, jejíž část by měla být za pár dní úplně nová.

Nebezpečná křižovatka
Osadní výbor se již od února 2012 snaží o zvýraznění dopravního značení v křižovatce silnic II/107 a III/1015 na okraji Všechrom (směrem na Strančice), kde díky nestandardní situaci dochází velmi často k dopravním nehodám způsobeným většinou nedáním přednosti v jízdě. Po neúspěšných pokusech starosty Šindeláře o bagatelizaci tohoto problému se mi podařilo získat vyjádření Ing. Douši z Odboru dopravy v Říčanech, které k našemu návrhu starosta obstaral. Protože toto arogantní a tendenční sdělení je plné zjevných lží (jsou podtrženy červeně), požádal jsem Policii ČR písemně o výpis z evidence dopravních nehod. Vedoucí Dopravního inspektorátu PČR v Mnichovicích npor. Bouček nejprve mou žádost postoupil právnímu oddělení ředitelství na Zbraslavi, o týden později mi však sám poslal velmi kuriozní odpověď na mou žádost, která by se spíše dala nazvat slohovým cvičením o některých nehodách v okolí Všechrom (nesplněním náležitostí podání měl na mysli chybějící datum narození žadatele - k vyřízení žádosti zcela nepodstatné). Poté jsem se obrátil na policejní ředitelství na Zbraslavi, kam údajně byla má žádost postoupena, a kde mi telefonicky přislíbili zjednat nápravu, jejich strohá odpověď je však opět plná nesmyslů (žádná taková novela zákona neexistuje, policie podle zákona stále musí evidovat všechny nehody, ke kterým je přivolána), proto jsem podal policejnímu prezidiu Stížnost na postup policejního ředitelství na Zbraslavi a Stížnost na postup dopravního inspektorátu. Policejní prezidium mou stížnost nejprve "postoupilo samo sobě", namísto jejich odpovědi na mou stížnost jsem však dostal už jen Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti od Krajského ředitelství, proti kterému jsem podal Odvolání. Stížnost na DI i odvolání proti rozhodnutí KRPS se (vnitřní cestou) dostali až na Ministerstvo vnitra, které v obou případech potvrdilo nesprávný postup policie a nařídilo zjednat nápravu (viz. dokumenty v tabulce níže).
Jelikož podle zákona navíc existuje také centrální evidence dopravních nehod, kterou má vést Ministerstvo vnitra, požádal jsem také MV o výpis z centrální evidence nehod. V odpovědi MV se však tvrdí, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, a proto žádost odložilo. Protože je to naprostý nesmysl, podal jsem proti postupu ministerstva stížnost (už trochu ostřejší), a najednou to šlo: poslali mi Statistiku dopravních nehod od roku 2007, podle které v křižovatce evidují 12 nehod, a celkem akceptovatelné rozhodnutí o odmítnutí části žádosti - informací za rok 2006.
Protože to ale stále dostatečně nevystihuje skutečnou situaci, musíme ještě sami shánět důkazy alespoň o dopravních nehodách budoucích, které by potvrdily četnost jejich výskytu. Proto žádáme všechny, kteří zde spatří dopravní nehodu o její vyfocení a zaslání fotky na e-mail info@vsechromy.cz. Předem děkujeme za každou pomoc.
Na zasedání zastupitelstva v září 2012 došlo na toto téma k bouřlivé diskuzi, ve které někteří občané veřejně potvrdili, že na tomto místě již na vlastní oči viděli i několik nehod vč. vyšetřujících policistů. Starosta však odpověděl, že podle něj má přesto pravdu p. Douša a on mu věří ... Co dodat ...
Jelikož to vypadalo, že od policie se zřejmě smysluplných informací nedočkáme, poslal jsem Ing. Doušovi z Odboru dopravy Žádost o přehodnocení jeho stanoviska. Ing. Douša mi však odpověděl na úplně jiný podnět a do své odpovědi zamotal i sdělení k mé další žádosti o informaci, proto jsem musel podat další Žádost o zjednání nápravy a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
Další vývoj situace už nemám sílu ani chuť komentovat, proto se odkážu jen na nově přidávané dokumenty v tabulce.

Tabulka s chronologicky řazenými dokumenty:
Návrh OV na úpravu dopravního značení (bod č. 3 zápisu)
OÚ Strančice: Odbor dopravy Říčany (OD): Policie ČR: Ministerstvo vnitra:
Usnesení zastupitelstva (bod 6) Sdělení k návrhu OV Žádost o informace o nehodách Žádost o informace o nehodách
Usnesení rady (bod 7) Žádost o přehodnocení stanoviska Postoupení žádosti Odložení žádosti
Sdělení OD k žádosti o přehodnocení stanoviska Sdělení dopr. inspektorátu Stížnost na postup MV
Žádost o zjednání nápravy a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace Žádost o zjednání nápravy Statistika nehod
Sdělení OD k přehodnocení stanoviska a (ne)poskytnutí informace. Odpověď ředitelství Rozhodnutí o částečném odmítnutí
Žádost o zjednání nápravy a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace - opětovná Stížnost na postup Dopravního inspektorátu Stížnost na postup ředitelství
Opatření KÚSK proti nečinnosti OD MěÚ Říčany Rozhodnutí MV o stížnosti na DI PČR Postoupení stížnosti
Sdělení OD o přerušení projednávání věci Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Rozhodnuti KÚSK o stížnosti na OD MěÚ Říčany Odvolání proti rozhodnutí
E-mail starostovi Říčan
(dosud bez odezvy)
Rozhodnutí MV o odvolání
Žádost o přehodnocení stanoviska - opakovaná Sdělení ředitelství policie o dopravních nehodách
Sdělení OD k žádosti o přehodnocení stanoviska
Odpověď na sdělení OD
Sdělení OD k poskytnutým informacím
Podnět veřejnému ochránci práv
Zahájení šetření VOP
Závěr zástupce veřejného ochránce práv
Stížnost na zástupce veřejného ochránce práv
Odpověď veřejného ochránce práv
Odpověď na závěr veřejného ochránce práv
Závěrečný dopis zástupce veřejného ochránce práv
Ing. Pavel Soukup, předseda Osadního výboru Všechrom

Územní plán - rozvojové plochy
Vzhledem k tomu, že se zastupitelé většinové strany odmítli řídit výsledky setkání s občany, názory odborníků i ujednání z pracovních schůzek zastupitelů se zpracovatelem návrhu územního plánu (viz. usnesení č. Z-10-02-05 umístěné v zápisu mezi Z-11-04-04 a Z-11-04-06), a Krajský úřad, který ještě na podzim 2010 vyjádřil nesouhlas s návrhem ÚP, vydal v červenci 2011 za velmi podivných okolností potvrzení o odstranění kritizovaných nedostatků, přestože prokazatelně odstraněny nebyly, podal jsem dne 6.10.2011 společně s Ing. Jančíkem žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o prošetření postupu Krajského úřadu ve věci posouzení souladu návrhu ÚP s Politikou územního rozvoje ČR. MMR na naši žádost vydalo Dožádání podkladů a vysvětlení od Krajského úřadu. Až po dvou urgencích jsem začátkem března 2012 obržel Stanovisko MMR, ve kterém bylo odůvodnění naší žádosti nejprve shrnuto do tří velmi zjednodušených bodů, z toho dva byly vytrženy z kontextu. Tyto významově pozměněné body jsou ve stanovisku následně vyvráceny, ke třetímu bodu zcela chybí jakákoli argumentace. Jako podklad pro toto stanovisko bylo použito sdělení KÚSK ze dne 24.11.2011. Z následného osobního jednání na MMR lze učinit už jen zjednodušený závěr, že sice Krajský úřad pochybil při vydání předmětného potvrzení a ani MMR nevyřídilo naši žádost bezchybně, nicméně podle názoru pracovníků MMR se nejedná o příliš závažná pochybení, a proto se jimi nehodlají dál zabývat. Vzhledem k tomu, že při tomto jednání např. tvrdošíjně hájili názor, že gigantická rozvojová plocha v Oticích (na obrázku) přímo navazuje na zastavěné území obce (jak vyžaduje PÚR ČR), zdálo se, že další snaha v tomto směru už je zbytečná.
Když už jsem považoval celou věc za uzavřenou, přišla mi 11.4. z MMR kopie dopisu, ve kterém MMR žádá Krajský úřad o doplnění sdělení. Poté jsem obdržel až 13.7. od MMR další výzvu krajskému úřadu, ve které ministerstvo již potřetí žádá kraj o odůvodnění vydaného potvrzení o odstranění kritizovaných nedostatků návrhu ÚPO. Z dopisu je patrné, že krajský úřad se zarputile vyhýbá odpovědi na položené otázky, čímž jednak potvrzuje, že jeho postup nebyl zcela standardní, a zároveň ukazuje, co všechno je v naší veřejné správě možné ... To ostatně následně potvrdil nejen Krajský úřad ve svém již třetím sdělení k této věci, ale i ministerstvo ve svém absurdním a nicneříkajícím závěrečném stanovisku, proti kterému jsem samozřejmě podal obratem stížnost.
Odpověď náměstka ministra na mou stížnost (zaslaná navíc v rozporu se zákonem v listinné podobě) se však nedá nazvat jinak než snůškou lží a nesmyslů, a bohužel ukazuje, že v naší prohnilé veřejné správě čím dál více platí, že čím vyšší funkce, tím větší blb.
Celou kauzu jsem proto předal Veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), jehož úřad začátkem února zahájil ve věci šetření. Začátkem května jsem obdržel zprávu o šetření, podle které veřejný ochránce shledal, že postup úřadů "nebyl v souladu s principy dobré správy" a vytkl oběma orgánům řadu pochybení, nicméně uvedl, že náš schválený územní plán už dodatečně změnit nelze. Nevyřešilo se tedy opět nic a způsob, jak uvedené rozpory napravit, zřejmě neexistuje.

Zde je pro přehlednost chronologický seznam dokumentů dokládajích celý průběh řízení:
10.12.2010 - Nesouhlasné stanovisko kraje k návrhu ÚP
8.7.2011 - Potvrzení kraje o odstranění kritizovaných nedostatků
6.10.2011 - Žádost na ministerstvo o prošetření postupu kraje
7.11.2011 - Dožádání podkladů a vysvětlení od kraje ministerstvem
24.11.2011 - Sdělení kraje k vydání potvrzení o odstranění nedostatků
23.2.2012 - Stanovisko MMR
30.3.2012 - Žádost ministerstva o doplnění sdělení kraje
26.4.2012 - Doplnění sdělení kraje
25.6.2012 - Opakovaná žádost ministerstva o odůvodnění vydání potvrzení krajem
12.7.2012 - 3. sdělení kraje k vydání potvrzení o odstranění nedostatků
18.9.2012 - 2. stanovisko MMR
24.9.2012 - Stížnost na postup MMR
10.12.2012 - Dopis náměstka ministra
8.1.2013 - Stížnost Veřejnému ochránci práv
4.2.2013 - Vyrozumění VOP o zahájení šetření
30.4.2013 - Zpráva o šetření VOP

Přístavba ZŠ Strančice - 7.5.2013 byla zveřejněna veřejná zakázka na přístavbu ZŠ Strančice. Tato zakázku však nenajdete na stránkách OÚ Strančice v příslušné rubrice, ale lze se k ní dostat přes paralelní odkaz "Profil zadavatele", který vás přesměruje na příslušný portál. Proč není odkaz umístěn mezi ostatními veřejnými zakázkami a proč je jeho název zvolen tak, že by nikoho nenapadlo pod ním hledat veřejnou zakázku, zůstává opět nezodpovězenou otázkou ...

Veřejné zasedání zastupitelstva
29.4. se konalo další veřejné zasedání zastupitelstva. Díky "šikovně" zvolenému termínu přišlo na zasedání jen 12 obyvatel. Na programu bylo jen schválení podání dvou žádostí o dotaci pro ZŠ (stavba altánu a hřiště) a s tím související úpravy rozpočtu, což podle očekávání prošlo hladce. Vše důležité se jako obvykle odehrávalo jen v rámci veřejné diskuze.
Ptal jsem se například, kdy bude vyvezena obecní žumpa u Hasičárny, o jejímž naplnění jsem informoval obec již před týdnem. Starosta odpověděl, že dnes ráno slyšel pí. Pacvoňovou, jak odvoz objednává (7 dní po doručení upozornění). Jestli bude žumpa vyvezena do večera následujícího dne, kdy se jako každoročně bude v Hasičárně konat pálení čarodějnic s předpokládanou účastí kolem 40 lidí, nedokázal starosta odpovědět. Druhý den ráno jsem však přímo od dotyčného žumpaře zjistil, že objednávka zněla "do týdne". Termín jsem tedy přeobjednal raději sám. Na to mi odpoledne volal starosta, co to prý má znamenat s tou žumpou, jak si můžu dovolit objednávat jim něco za zády. Vysvětlil jsem mu, že jsem nic neobjednal, pouze jsem domluvil dřívější termín vyvezení na základě jejich objednávky, protože jsem chtěl mít jistotu, že žumpa bude vyvezena včas. Starosta mi však začal jen sprostě nadávat a pak mi zavěsil v půli slova.
Dále jsem se na zasedání zeptal, co konkrétně bylo provedeno ve věci žádosti o omezení rychlosti na návsi ve Všechromech na 30 km/hod, jak mi psal koncem března pan tajemník. Ten odpověděl, že neví, že dopis nepsal, pouze ho podepsal. Na mou několikrát opakovanou otázku, kdo ho tedy psal, se ozývalo jen hrobové ticho. Když jsem se po delší slovní přestřelce poněkolikáté zeptal, co konkrétně tedy bylo ve věci uděláno, odpověděl starosta, že NIC.
V rámci této diskuze m.j. uvedl místostarosta, že ač se mi to určitě nebude líbit, on zná i několik lidí ze Všechrom, kteří nechtějí, aby tu bylo dopravní hřiště. O jakém dopravním hřišti to mluvil, se nikomu z diskutujících nepodařilo zjistit, nicméně jeho výroky v tom smyslu, že pokud petici za omezení rychlosti podepsala drtivá většina obyvatel Všechrom ještě neznamená, že tento názor je správný, sklidil přímo ovace.
Když jsem se zeptal, jak bylo splněno usnesení zastupitelstva Z-12-02-05-02, které ukládá radě obce vyčíslit náklady na odvodnění stezky ze Všechrom k trati ČD a předložit výsledek zastupitelstvu, odpověděl starosta, že se rozhodli to neudělat. Na otázku, jestli tedy vědomě nesplnili usnesení zastupitelstva obce odpověděl, že v tomto případě ano.
Na dotaz, jak byl splněn úkol uložený kontrolním výborem v bodě č. 1 zápisu (vyměřit poplatek za užívání veřejného prostranství pro reklamu fy. Camaret) mi bylo sděleno, že na reklamy na soukromém plotě se vyhláška nevztahuje, i pokud jsou na hranici veřejného prostranství. Na otázku, jak je tedy možné, že cca před rokem a půl volali z OÚ Strančice klempířovi, který měl reklamu (cca 30x40 cm) na soukromém plotě mého souseda, který navíc ani nehraničí s veřejným prostranstvím, aby ji okamžitě sundal, jinak mu vyměří poplatek podle vyhlášky, tvrdil starosta, že on ani nikdo jiný z úřadu nikomu nevolal.
Pavel Soukup, předseda osadního výboru.

Návrhy osadního výboru zastupitelstvu obce
V říjnu 2010 se osadní výbor usnesl na podání návrhů na řešení některých problémů s dopravou (chybějící nebo nesprávné dopravní značení) a stavem obecního majetku (propadlý kanál, rozlomené obrubníky na novém chodníku) zastupitelstvu obce (viz. zápis č. 3). Projednání některých z těchto návrhů přitom bylo přislíbeno už v únoru 2008 Odborem dopravy MěÚ v Říčanech na základě studie stavu dopravního značení zajištěné osadním výborem. Některé návrhy byly postupně zrealizovány v průběhu následujících tří let (označení křižovatky směrem na Strančice - č.1 a křižovatky na návsi - č.5, posunutí hranice obce před čerpací stanici - č.3). Ostatní návrhy zrealizovány nebyly, proto se jimi OV zabýval opětovně.
Tyto návrhy, přestože byly předloženy zastupitelstvu v souladu s jednacím řádem, nebyly na zasedání 17.10. projednány, protože starosta přednesl před zahájením jejich projednávání návrh usnesení, ve kterém má za úkol předložené návrhy "prošetřit" a předložit na příští zasedání. Dne 25.10. obdržel OV od starosty dopis, ve kterém informuje o výsledcích projednání části těchto návrhů. Protože tento postup je velmi nestandardní a informace uvedené v dopisu starosty jsou zjevně nepodložené, byla dne 27.10. podána oběma zmíněným správním orgánům (MěÚ v Říčanech, Policie ČR - DI) Žádost o podání vysvětlujících informací. Následující dokumenty dokládají další vývoj situace:
Odbor dopravy MěÚ V Říčanech: Dopravní inspektorát PČR Mnichovice:
Odpověď OD MěÚ v Říčanech
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Odpověď OD MěÚ v Říčanech na stížnost
odpověď DI PČR
Žádost o doplnění sdělení a přehodnocení stanoviska DI
Stížnost na postup DI při vyřizování žádosti
Odpověď DI na žádost o doplnění sdělení
Odpověď Krajského ředitelství PČR na stížnost na postup DI
Stížnost na postup policejního orgánu
Vyrozumění Krajského ředitelství PČR o zamítnutí stížnosti
Vyrozumění policejního prezídia o postoupení stížnosti Krajskému ředitelství PČR

Pokud vám tato situace připadá už poněkud nepřehledná a připomíná vám spíš Kocourkov, mohu vás ujistit, že mě taky ...
Dodatková tabulka "Tvar křižovatky" před domem č.p. 28 byla vyměněna v polovině ledna, takže alespoň nějaký výsledek naše snahy přecijen přinesly. Připadá vám to málo? Opět s vámi musím souhlasit ...
Proto osadní výbor projednal tyto návrhy opět na schůzi dne 15.2.2012 (bod č. 4) a předložil je zastupitelstvu k projednání (nelze říci, že opětovnému, protože je ve skutečnosti nikdy neprojednalo). Z důvodů uvedených v bodě č. 1 zápisu nebyly ani přes uvedené skutečnosti předloženy na únorové zasedání, takže byly projednány až 23.4. Výsledek jejich projednání najdete v zápisu ze zasedání č. Z-12-02 (zveřejněném 17.5. - tedy 14 dní po vypršení zákonné lhůty), více se dočtete v květnovém vydání Všechromského zpravodaje.
Způsob a výsledek projednání návrhů osadního výboru zastupiteltvem obce pobouřil některé občany Všechrom natolik, že zorganizovali na podporu těchto návrhů petici, kterou předali starostovi na dalším zasedání zastupitelstva dne 25.6.2012 (viz. veřejná rozprava). Starosta na petici odpověděl dopisem dne 17.9.2012, jehož kopii jsme sami vyvěsili na nástěnce na návsi..
Dne 2.7.2012 mi zcela neočekávaně přišla datová zpráva od policie, která však nešla otevřít. Po krátkém zápase s počítačem se mi podařilo zablokovanou zprávu otevřít a zjistil jsem, že se jedná o odpověď dopravního inspektorátu na mou stížnost z ledna 2012, kterou jsem však obdržel již 27.1.2012. Tentokrát však ve zprávě chybí hlavička s datumem, jinak je obsah totožný s půl roku starým vyjádřením. Proč mi policie tuto zprávu poslala znovu po půlroční odmlce vůbec nechápu. Svědčí to však o absolutním chaosu panujícím v této instituci, který je ostatně patrný už z předchozích dokumentů.
Další vývoj kauzy můžete sledovat na stránce Jak "funguje" náš obecní úřad...
Pavel Soukup

Otevřená cenzura na obecním úřadě
Otevřená cenzura zavládla na OÚ Strančice už i ve vlastních řadách. Odkaz na zápis z jednání "školské" komise (vedené p. Řepkou), který byl po mnoha urgencích zveřejněn koncem listopadu 2012 na stránkách obce byl v tichosti smazán. Nyní jsou v příslušné sekci již jen staré zápisy. Na úřadě však umí smazat jen odkaz, vlastní zápis je tedy na stránkách k dispozici dál, jen je třeba mít na něj příslušný odkaz.
Pro úplnost přikládám i odkazy na Vyjádření ředitelky MŠ ke zápisu komise a Vyjádření ředitelky ZŠ k vyjádření ředitelky MŠ, které byly smazáním odkazu rovněž znepřístupněny.

Kontrolní výbor
Po více než roce od svého zřízení se v lednu 2013 konečně sešel kontrolní výbor a provedl kontrolu plnění vybraných usnesení zastupitelstva a rady obce podle podnětu z podzimu 2011. Zápis z provedené kontroly i s komentářem je k dispozici na stránce Jak "funguje" náš obecní úřad

Usnesení rady obce z 12.11.2012
Tak to tu myslím ještě nebylo - z 8 usnesení rady je 5 přinejmenším sporných:
1. pan tajemník chce mě vysvětlovat zákonný postup při podání návrhu k projednání zastupitelstvem obce (přestože jsem ho naopak já již písemně poučil),
2. rada odmítla otisknout ve Strančickém zpravodaji můj článek o provedené kontrole Ministerstvem vnitra (viz. článek Kontrola Ministerstva vnitra v archivu) bez udání důvodu (ať žije svoboda slova!),
3. rada "bere na vědomí" zápis školské komise a přitom se jejími závěry absolutně neřídí (na co ji tedy zřizovala ...?),
4. rada namísto navrhovaného odvolání ředitelky MŠ, po kterém volá stále více zdejších občanů (vč. závěru školské komise), jí pouze pokárala a odebrala osobní ohodnocení (které se jí pravděpodobně brzy vrátí na dalších mimořádných odměnách),
5. uzavřela smlouvu na úklid sněhu opět bez výběrového řízení (kdo si vsadí, že to zase vyhrál pan radní ...?)
Nechci nikomu sahat do svědomí, ale na co jste proboha při volbách mysleli ??? Tohle jste chtěli ???
Pavel Soukup.

Ztracené dítě v MŠ
Dne 30.10. se v Mateřské škole Strančice ztratilo během výletu 4 leté dítě. Vyšel o tom i článek na stránkách místního sdružení ODS a NK. Dítě bylo nakonec v pořádku nalezeno, což je obrovské štěstí, ale na tom už ředitelka MŠ nemá nejmenší zásluhu. Celou kauzu provází řada podivných okolností a nesrovnalostí nejen v samotném selhání dozoru nad svěřenými dětmi, ale i v následných událostech. Namísto okamžitého nahlášení události policii se např. učitelky vydaly ztraceného chlapce hledat po Strančicích samy, čímž by se jim podařilo celou záležitost ututlat jako vždy. Policie byla zavolána až více než hodinu po ztrátě chlapce. Následovala série různých protichůdných tvrzení ředitelky MŠ o průběhu události a pokusů o zlehčení celé situace (např. nepravdivými tvrzeními, že podobné případy se v ZŠ Strančice staly v posledních letech hned dva). Na svá opakovaná ujištění během hledání dítěte, že "samozřejmě hned zítra odstoupí ze své funkce", zřejmě velmi rychle zapomněla ještě tentýž večer, během kterého se od stolu v restauraci U Milotů, kde celou záležitost "řešila" s p. tajemníkem ozývali výroky v tom smyslu, že všechno vyšumí a ztráty jsou navíc povoleny, tak si holt rodiče udělají nové dítě apod.
Celou záležitost řešila školská komise, která doporučila radě obce ředitelku odvolat. Přestože starosta se písemně zavázal závěry komise projednat v radě obce, ta nakonec její závěr pouze vzala na vědomí a ředitelce jen dočasně snížila osobní ohodnocení.
Část zastupitelů proto požádala o mimořádné svolání zasedání zastupitelstva, na kterém se tato záležitost řešila přes dvě hodiny. Průběh tohoto jednání i jeho závěry jsou natolik šokující, že nikdo z nás neměl dost odvahy ani chuti sepsat do konce roku žádný komentář. Stručně by se vše dalo shrnout tak, že některá pochybení ředitelky, která byla rodiči na zasedání prezentována, se sice stala, ale už se prý nebudou opakovat, takže se nic neděje, ta zbylá si maminky prý jen vymyslely a lžou. Několik maminek vystoupilo na podporu ředitelky s tím, že jejich dítě žádný problém ve školce nemá, čímž jakoby chtěly doložit, že ani jiné děti žádné problémy mít nemohou. Všichni rodiče, kteří se nebáli otevřeně promluvit o problémech v MŠ způsobených ředitelkou byli označeni za lháře, jejich děti za problémové, a ti rodiče, kteří o praktikách ve školce promluvili např. v internetové diskuzi jen pod podmínkou zachování anonymity kvůli obavám ze msty na svých dětech byli jedním zastupitelů označeni za "přizdisráče" a k jejich názorům nebylo přihlédnuto. Pikantní na celé věci je však i to, že právě tento zastupitel, ač opakovaně tvrdil, že je jednoznačně pro odvolání ředitelky a nemá důvod se obávat jakéli pomsty ze strany ředitelky, se nakonec zdržel hlasování. Pro odvolání ředitelky zvedli nakonec ruku jen 3 zastupitelé, 2 další by prý hlasovali stejně, ale bohužel nebyli přítomni. Ředitelka je tedy ve funkci dál a záleží už jen na odvaze a možná i nouzi rodičů, zda svěří své děti do zařízení, které řídí osoba s takovými výsledky.
Pavel Soukup.

Kontrola Ministerstva vnitra
Na říjnovém zasedání zastupitelstva jsem se veřejně zeptal starosty, jak je možné, že v jejich předvolebním letáku slibují "otevřenost obecního úřadu" (jako první bod svého programu), a nezávislá odborná porota přitom zhodnotila jejich činnost v rámci poskytování informací v roce 2011 jako "příklad rozsáhlé systémové obstrukce úřadu". Starosta odpověděl, že Ministerstvo vnitra v rámci provedené kontroly neshledalo žádné porušení zákona v tomto směru, a že si ke kontrole vyžádalo všechny mnou podané žádosti a stížnosti. Požádal jsem tedy o poskytnutí závěrečné zprávy MV, ze které vyplývá, že z mých podání byly ke kontrole předloženy pouze 4 záležitosti, které úřad vyřídil v souladu se zákonem - výzva k označení Hasičárny číslem popisným, nesouhlas se zápisem ze zasedání ZO, žádost o otištění článku ve Strančickém zpravodaji (zamítnuto) a žádost o poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu (zamítnuto). MV však navíc kontrolovalo jen lhůtu, ve které byly žádosti vyřízeny, nikoli jejich věcný obsah a jeho soulad s příslušnými právními předpisy. Z 12 vyjádření Krajského úřadu, dokládajících porušení zákona při vyřizování žádostí o informace v kontrolovaném období (viz. stránka Jak "funguje" náš obecní úřad ...) nebyl ke kontrole předložen ani jeden, přestože se ve zprávě MV uvádí, že byly vybrány "náhodně". Tak na takové náhody asi věří málokdo. Navíc se tak ukázalo, že tvrzení starosty, že MV kontrolovalo všechny mé žádosti o informaci, je opět nepravdivé. Svědčí to však o tom, kdo a proč si tuto "kontrolu" zřejmě objednal ...
Pavel Soukup

Otevřenost veřejné správy
OÚ Strančice byl nominován do soutěže v otevřenosti veřejné správy OTEVŘENO x ZAVŘENO a skončil na "pěkném" 20. místě z 37 nominací v kategorii ZAVŘENO - přístup k informacím, v soutěži o Cenu veřejnosti zaujal dokonce 7. místo (nominace č. 31).
Zajímavé je rovněž hodnocení činnosti úřadu nezávislými odborníky: "Typický příklad rozsáhlé systémové obstrukce úřadu, kdy nedostatek nástrojů k prosaditelnosti práva na informace umožňuje splétat nekonečné řetězce procedur bez jakéhokoliv efektivního výsledku."
V tak silné konkurenci jde o poměrně slušný výkon, který navíc velmi přesně kopíruje chování a jednání politických špiček této země - stačí se podívat na volební sliby strany místostarosty Hrdličky a starosty Šindeláře o otevřenosti úřadu ... Zřejmě se stejně jako členové naší vlády řídí heslem "slibem nezarmoutíš", který bohužel funguje stejně dobře jak ve volbách do parlamentu, tak i do zastupitelstva obce.

Kdo je tady lhář ..?
V souvislosti s návrhem Osadního výboru Všechrom na omezení rychlosti vozidel v prostoru všechromské návsi na 30 km/hod (viz. níže, článek Návrhy osadního výboru zastupitelstvu obce) uvedl starosta jako jediný (a pro většinu zastupitelů bohužel dostatečný) argument, že podle vyjádření pracovníka Správy a údržby silnic by k tomu muselo být osazeno celkem 14 dopravních značek. Na dubnovém zasedání nejprve tvrdil, že jednání proběhlo ústně a písemný výstup z něj neexistuje. Když se na červnovém zasedání oháněl tvrzením, že to má černé na bílém, vyzval jsem ho veřejně, ať mi tento dokument poskytne (viz. Veřejná rozprava zápisu č. Z-12-03). Když jsem se na záříjovém zasedání zeptal, proč mi ho dosud neposkytl, přiznal, že žádný takový dokument nikdy neexistoval a neproběhlo ani žádné jednání s žádným úřadem. Vše vzniklo jen na základě údajného "projednání" návrhu s jedním zámečníkem, který pro obec obvykle zajišťuje montáž dopravních značek (určených rozhodnutím příslušných orgánů), a který mi to navíc telefonicky popřel.
Není divu, že starosta tak hlasitě veřejně brání Ing. Doušu (viz. předchozí článek a níže článek Odkaz na stránky OV Všechrom) před nelichotivými výroky uvedenými zde na jeho adresu, když sám na tom není o nic lépe (a toto zdaleka není jediný případ).

Veřejná zasedání zastupitelstva obce
Podrobné a výstižné komentáře průběhu veřejných zasedání zastupitelstva najdete na stránkách místního sdružení ODS + NK www.strancice.eu v kategorii ZASTUPITELSTVO. Doporučuji všem si tyto články přečíst a získat tak reálnou představu nejen o průběhu zasedání, ale i schopnostech a praktikách vedení obce a úřadu. Jediné, co by se k tomu snad dalo doplnit, je zvyk místostarosty obce Ing. Hrdličky odejít uprostřed veřejné rozpravy a vyhnout se tak často nepříjemným otázkám občanů. Že by rodinné povinnosti? Ale kdepak, po skončení zasedání jsme ho našli v hospodě. V zápisech ze zasedání se však o tom opět nic nedočtete.

Odkaz na stránky OV Všechrom
Na veřejném zasedání zastupitelstva 23.2.2012 byl zamítnut návrh usnesení, kterým mělo být uloženo tajemníkovi obce umístit do složky kontaktů na internetových stránkách obce kontakt na Osadní výbor Všechrom jakožto orgán zastupitelstva obce, vč. internetové adresy. Jako odůvodnění bylo tajemníkem uvedeno, že na stránkách OV jsou protizákonně plošně zveřejňovány informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. Podle tohoto zákona (§ 5 odst. 3) je však naopak povinností obce každou poskytnutou informaci zároveň do 15 dnů zveřejnit na svých stránkách, což obec dlouhodobě neplní. Proto byla koncem února podána Krajskému úřadu stížnost na porušování infozákona. 30.3. byly na internetové stránky obce umístěny poskytnuté informace za roky 2010 a 2011, informace poskytnuté v letošním roce zatím chyběly. Krajský úřad odpověděl až dopisem ze dne 17.4., kde m.j. uvádí, že povinnost obce byla v tomto směru splněna. Protože prokazatelně splněna nebyla, byla dne 17.4. podána další Žádost o zjednání nápravy. Dne 9.5. se na stránkách obce objevily i žádosti a poskytnuté informace za rok 2012. Pomineme-li, že jedna z nich je z roku 2011, kde už je zveřejněna v příslušné kategorii, a že u poskytnutých informací za rok 2010 jsou prohozené žádosti, zdálo by se, že se podařilo přimět úřad k plnění jedné ze základních zákonných povinností v oblasti poskytování informací a otevřenosti veřejné správy. Praxe však bohužel potvrzuje, že úřad neplní tuto povinnost dál.
Na veřejném zasedání zastupitelstva v září 2012 bylo na doporučení rady obce přijato kuriozní usnesení, kterým se zastupitelstvo plně distancuje od informací a výroků uvedených na těchto stránkách. Na dotaz jednoho ze zastupitelů, o které konkrétní informace se jedná, odpověděl starosta, že jde o výroky o prolhanosti a aroganci Ing. Douši z odboru dopravy v Říčanech (viz. článek Nebezpečná křižovatka). Na mé upozornění, že tento článek vznikl až na základě předloženého lživého vyjádření o situaci v křižovatce ve Všechromech, které mi bylo prokazatelně doručeno až 3.9.2012, a předmětné usnesení rady obce je ze 6.8., odpověděl opět kuriozní větou, že jemu to tak stačí.
Uvážíme-li, jak zarputile se vedení obce bránilo uvedení odkazu na naše stránky na webových stránkách obce a nyní nejenže bude natrvalo součástí zápisu z jednání rady, zápisu ze zasedání i v samotné pozvánce (a to v elektronické podobě), ale navíc byl předmětem nejméně čtvrthodinové bouřlivé diskuze na veřejném zasedání, lze jen konstatovat, že lepší reklamu bychom sami nevymysleli ...
O inteligenci předkladatelů takovéhoto usnesení, ve kterém se navíc nesmyslně tvrdí, že osadní výbor není orgánem obce, snad ani není třeba nic dodávat ...
Snad jen výroky vedení obce na adresu Krajského úřadu o ignoranci, či typu "Vaše odpověď se zdá být výsměchem", citované v květnovém Strančickém zpravodaji na str. 6 působí v daném kontextu přinejmenším úsměvně.

Trestné činy komunálních politiků
V průběhu uplynulých dvou let jsem byl v souvislosti s výkonem funkce předsedy osadního výboru nucen podat dvě trestní oznámení na čelní představitele obce Strančice. Ani jeden z těchto případů nebyl dosud policií vyšetřen, v průběhu vyšetřování se opakovaně vyskytovaly snahy "zamést vše pod koberec" a případ odložit, což se v jednom případě nakonec i stalo (viz. kauza "Stížnost"). Velmi zajímavý článek na toto téma, který potvrzuje všechny vyvstalé domněnky o práci policie i komunálních politiků a jejich vzájemné provázanosti, vyšel 17.7. v Novinkách.cz.
Dokumenty týkající se druhé kauzy (vybudování parkoviště místo chodníku pro bývalého místostarostu a jeho dceru za obecní peníze) zatím není možné zveřejnit, protože vyšetřování stále probíhá (již od podzimu 2010 ...)
Ing. Pavel Soukup, předseda Osadního výboru Všechrom

"Ztracený" zvon
Dne 4.4.2012 obdržel osadní výbor e-mail s upozorněním, že na internetu se v aukci prodává pravděpodobně odcizený starý zvon s nápisem "VŠECHROMY". U pamětníků jsem ověřil, že se skutečně jedná o zvon, který byl vyroben na zakázku pro obec Všechromy v roce 1950 jako náhrada za původní zvon zabavený nacisty během 2. světové války. Nový zvon se však nevešel do původní zvoničky v obci, a tak byl tehdy umístěn na hřbitov do nového stojanu, který vyrobil p. Janda. Po nějaké době však zvon zmizel a od té doby o něm nebyly žádné zprávy, až dodnes.
Kontaktoval jsem proto ihned policii a celou věc jí nahlásil, a v aukčním systému jsem nahlásil porušení pravidel (prodej předmětu pocházejícího z krádeže). Internetový portál na upozornění nijak nereagoval a nechal zvon vydražit (za 12.100,- Kč). Policie záležitost prošetřila bohužel přesně v duchu naší svérázné legislativy a mé podání pouze odložila bez možnosti odvolání. Vzkaz našich zákonodárců prostřednictvím policie je tedy jasný: Chcete beztrestně krást? Stačí lup nějakou dobu ukrýt třeba na půdě a je váš. A je lhostejné, že je třeba nesmazatelně podepsaný...
Nicméně se ukázalo, že tvrzení policie o právu prodávajícího svobodně nakládat se zvonem je nepravdivé, proto jsem podal stížnost na její postup. Policie však namísto zajištění nápravy svých chyb postoupila tuto stížnost Okresnímu státnímu zastupitelství, které rozhodlo, že policicejní orgán nepochybil a získání zvonu se máme domáhat soudní cestou.
Osadní výbor tedy poslal prodávajícímu dopis s výzvou ke spolupráci při navrácení zvonu, aby tak předešel soudnímu sporu. Tentokrát však předvedla své kocourkovské manýry Česká pošta, která nedokázala dopis doručit, přestože byl poslán na adresu trvalého bydliště uvedenou v katastru nemovitostí. Nezbylo tedy, než zavézt dopis p. Stolařovi do Louňovic osobně a vhodit mu ho do schránky (9.7.). Dodnes jsme však nedostali žádnou reakci, což svědčí o morálním profilu tohoto člověka, který se nestyděl vědomě obohatit prodejem cizího majetku v minulosti evidentně získaného svatokrádeží. Vzhledem k popsanému selhání policie a nedokonalosti zákonů je však k případnému získání zvonu jeho spolupráce nezbytná. Jedinou další možností je totiž podání žaloby, což by ale musel učinit starosta obce, a to je vzhledem k jeho dosavadnímu jednání a vystupování proti zájmům obyvatel (nejen) Všechrom dost nereálné...

Sběrný dvůr
Po vleklých jednáních, stížnostech a kritických článcích v tisku začal v březnu 2012 na základě nové smlouvy s obcí opět sloužit občanům sběrný dvůr tak, jak vyžaduje zákon. To znamená, že ukládání většiny odpadů, které nepatří do popelnic, je s výjimkou stavební suti pro občany Strančic (vč. přidružených obcí) ZDARMA. Více informací najdete na stránkách OÚ Strančice.


Obecní vyhlášky o odpadech
Jelikož vedení obce mě v poslední době často a s jistou oblibou označuje veřejně za viníka současného stavu nákládání s komunálním odpadem v obci, kdy každá domácnost v obci musí platit nejméně 1.800,- Kč ročně za 14-ti denní svoz 120 l nádoby, protože jednorázové známky prý museli zrušit údajně kvůli mým stížnostem na předchozí vyhlášku o odpadech, považuji za nezbytné zveřejnit dokumenty dokládající skutečný stav věcí.
Je pravda, že jsem v dubnu 2010 podal na Krajský úřad Žádost o prověření způsobu nakládání s odpadem (+ příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3), to se však týkalo pouze problémů kolem zpoplatňování ukládání odpadu ve sběrném dvoře. Jelikož v první odpovědi KÚSK nebyly zohledněny všechny skutečnosti uvedené v žádosti, podal jsem 10.5.2010 Žádost o doplnění vyjádření, na jejímž základě jsem dostal Doplněné stanovisko KÚSK. V tomto ohledu však bývalé vedení neudělalo zhola nic pro nápravu uváděných rozporů se zákonem, až 1.3.2012 byl zveřejněn seznam zdarma odebíraných odpadů ve sběrném dvoře na základě nové smlouvy (viz. předchozí článek). Po vydání nové vyhlášky o odpadech v prosinci 2011 jsem právě kvůli zrušení jednorázových známek podal Návrh na zrušení obecní vyhlášky na Ministerstvo vnitra. To však neshledalo ve vyhlášce rozpor se zákonem a tím celou záležitost ukončilo. Ve stanovisku MV se však m.j. uvádí, že stanovení frekvence svozů je plně v kompetenci zastupitelstva obce, a že 45% domácností v obci Strančice dokonce preferuje týdenní svoz 120 l nádoby. Z toho je tedy zcela zřejmé, kdo ve skutečnosti nese odpovědnost za zrušení jednorázových svozů pro nás, kteří náležitě třídíme odpad...
Pavel Soukup

Náš REGION - článek
Jelikož redakce novin Náš REGION se nestaví příliš vstřícně k otištění reakce na uveřejněný článek místostarosty Strančic s odůvodněním, že nekonečné výměny názorů působí na čtenáře negativně a většiny čtenářů v regionu se navíc ani netýkají, požádal jsem o uveřejnění mé reakce na některá tvrzení Ing. Hrdličky ve Strančickém zpravodaji. Redakční rada podle očekávání odmítla článek otisknout, čímž opět potvrdila zavedenou cenzuru. Celý článek si můžete přečíst zde.
Pavel Soukup.

Mateřské centrum LODIČKA
V nově zrekonstruovaném podkroví Hasičárny zahájilo dne 5.12.2011 Mateřské centrum Lodička své působení na nové adrese Mikulášskou besídkou. Na jejich internetových stránkách http://mclodicka.cz najdete další podrobné informace o jejich činnosti a uskutečněných i připravovaných akcích vč. fotografií a kontaktů na organizátorky, na které se můžete v případě zájmu o kteroukoliv z akcí obrátit.

Opoziční občasník
Část opozičních zastupitelů naší obce se rozhodla informovat občany o dění v zastupitelstvu informačním občasníkem vydávaným na vlastní náklady. První číslo s názvem Opoziční občasník věnované hlavním důvodům vedoucím k vypovězení koaliční dohody a odstoupení z funkcí najdete na www.strancice.eu

Informace o činnosti orgánů obce
V poslední době dochází k výraznému omezování poskytování informací o činnosti orgánů obce. Prvním omezením bylo ukončení zveřejňování zápisů z jednání výborů a komisí, které bylo původně zavedeno těsně po komunálních volbách 2010 díky Ing. Jarošové. Druhým krokem bylo omezení rozsahu zápisů ze zasedání zastupitelstva (usnesením č. Z-11-10-01), kde už nebude nadále uváděn ani stručný obsah veřejných diskusí, ale pouze jména diskutujících. Tím zastupitelé téměř zcela vyloučili možnost veřejnosti dozvědět se cokoli o případné nespokojenosti občanů s jejich prací či rozhodováním, jedinou možností tak zůstává osobně se účastnit veřejných zasedání. Vše ostatní již probíhá "za zavřenými dveřmi" bez možnosti jakékoli kontroly ze strany veřejnosti. Jak se tato opatření slučují s volebními sliby "vládnoucí" strany o otevřenosti obecního úřadu si už každý musí posoudit sám ...

Názor strančického rodáka
Na můj článek o dělení obyvatel Strančic na rodáky a "naplaveniny" uveřejněný v listopadovém Strančickém zpravodaji na str. 6 se mi ozval jeden občan Strančic e-mailem, jehož text rozhodně stojí za zveřejnění a lecos vysvětluje - čtětě zde i s mou reakcí a závěrečnou odpovědí tohoto pána. Podotýkám, že žádnou jinou reakci jsem zatím neobdržel.
Pavel Soukup

Stavební úpravy podkroví Hasičárny
Se souhlasem Osadního výboru Všechrom rozhodlo zastupitelstvo obce propůjčit nevyužívané podkroví Hasičárny na návsi Mateřskému centru Lodička (http:/xp.me.cz/lodicka). Pro potřeby MC bylo třeba provést drobné stavební úpravy, jejichž průběh a další podrobnosti můžete shlédnout na stránce Akce - fotogalerie - Stavební úpravy podkroví Hasičárny.

Obchvat Všechrom
Již od podzimu roku 2008 se usilovně, ale marně snažíme získat aktuální informace o přípravě stavby přeložky komunikace č. II/107 - Všechromy, pracovně nazvané "obchvat Všechrom". Dokumenty dokládající nejdůležitější část písemné korespondence s projektantem stavby a Krajským úřadem si můžete prostudovat ZDE.

Anketa
Vážíme si vašich názorů, protože tyto stránky jsou určeny pro vás a vaši lepší informovanost. Abychom získali i zpětnou vazbu, umístili jsme na tyto stránky anketu (v levém sloupci), ve které je možné vyjádřit svůj názor na obsah a přínos těchto stránek. První negativní hlas ("Nejsou k ničemu") přišel podle očekávání z počítače na OÚ Strančice (IP 80.188.116.232). V neděli 29.1. se však ubohost některého z odpůrců zveřejňování nezkreslených informací o práci našich úředníků projevila skutečně naplno, protože zneužil svého připojení přes mobilní síť O2 a celé odpoledne se bavil neustálým odpojováním a znovupřipojováním k síti (tím získá pokaždé jinou IP adresu a může hlasovat opakovaně) a stále dokola hlasoval pro "žlutou" odpověď (téměř 3 hodiny). Jeho vytrvalost je skutečně obdivuhodná. Kéž by dokázal s podobným nasazením pracovat pro blaho obce a veřejnosti ...
Pro reálnou představu o výsledcích ankety je proto třeba odečíst těchto 76 zfalšovaných hlasů.