Zpět na seznam akcí

Zvonička
V létě roku 2006 se obyvatelé Všechrom rozhodli vlastními silami opravit zchátralou zvoničku, která se nachází na malém prostranství poblíž středu obce. Na její opravu byla založena sbírka, která se setkala s nečekaným ohlasem, takže se podařilo vybrat přes 14 tisíc korun. Na podzim byl zakoupen nový zvon, kamenosochařská a restaurátorská firma pana Bohumila Pánka (z Říčan) nám nezištně opravila kamennou část zvoničky (očištění, oprava spár a trhlin, impregnace) a následně byl občany Všechrom svépomocně osazen nový zvon a křížek na stříšce.
Slavnostní odhalení opravené zvoničky proběhlo v sobotu 18. listopadu 2006 za účasti drtivé většiny obyvatel Všechrom, přišel se podívat i pan starosta Ulrich. Po odhalení zvoničky, které bylo svěřeno nejstarší občance Všechrom paní Adeltové, a vykoušení nového zvonu několika zájemci, se oslavy přesunuly do hasičárny, kde pokračovaly do pozdních nočních hodin.

Takhle vypadala zvonička ve Všechromech před opravou ...

... v průběhu oprav ...

... při slavnostním odhalení ...

... a takhle vypadá dnes

Několik fotografií z průběhu oslavy odhalení zvoničky ...

... a ráno se u zvoničky rozdával vývar na polévku ...


Zpět na seznam akcí