Zpět na seznam akcí

Odhalení historického všechromského zvonu
Dne 28.5.2016 proběhlo stavnostní odhalení nově instalovaného historického zvonu, který byl po desetiletích navrácen zpět do obce. Zvon byl se souhlasem rady obce zavěšen na zeď Hasičárny na návsi, kde zaujímá přecijen významnější místo, než na nedalekém hřbitově, kde byl původně instalován v roce 1950 namísto zvoničky, kam se bohužel nevešel. Zvon byl vykoupen od jeho předchozího majitele za 17.000,- Kč, na tuto částku se poté obyvatelé Všechrom složili v dobrovolné sbírce. Každý účastník sbírky obdržel při odhalování zvonu certifikát potvrzující výši jeho příspěvku i spoluvlastnického podílu na zvonu.
Po odhalení zvonu a jeho prvním rozeznění ve Všechromech po dlouhé odmlce si každý zájemce mohl zvon vyzkoušet. Po slavnostním vyfotografování dětí u zvonu začal tradiční Dětský den.
Zajímavostí je, že Všechromy, které do roku 2006 měly po desetiletí jen prázdnou a zchátralou zvoničku, mají v současné době hned dva zvony, což je pravděpodobně poprvé v historii obce...Zpět na seznam akcí