Zpět na seznam akcí

Dětský den 2016
Po slavnostním odhalení historického zvonu navráceného zpátky do Všechrom se děti pod zvonem vyfotily a mohl začít tradiční Dětský den plný her, soutěží, odměn, hraček a laskomin. Tato akce, která přináší radost našim dětem, by se nemohla konat bez každoročních darů od našich sponzorů, kterým ještě jednou děkujeme, stejně jako organizátorům, kteří už deset let nezištně obětují svůj volný čas na přípravu akce.Zpět na seznam akcí