Zpět na seznam akcí

Dětský den 2015
Letos nám počasí moc nepřálo, ale nakonec se ohlášený déšť dostavil až po skončení soutěží, kdy už se rozdávaly pod střechou dárky v "toysbole", takže nikdo nezmokl. Dětí přišlo tentokrát poměrně málo, ale radost z plnění soutěžních úkolů i z vyhraných dárků zářila na jejich tvářičkách stejně jako každý rok.
Děkujeme v první řadě všem sponzorům (viz. poslední foto), bez kterých by se tato oblíbená akce pro děti nemohla konat, velký dík patří i všem pomocníkům a hlavní organizátorce Monice Soukupové.Zpět na seznam akcí