Zpět na seznam akcí

Pálení čarodějnic 2008
Ve středu 30.4.2008 se konalo již třetí stavění májky a pálení čarodějnic od založení OV. Májku jsme stavěli opět ručně, jak vyžaduje tradice, o zdobení a výrobu věnce se postarala dámská část společnosti. Vzhledem k velikosti naší části obce a malému počtu svobodných mládenců a dívek se na stavění a zdobení májky podílí celá ves.Tuto tradici se nám po velmi dlouhé době podařilo v naší části obce opět obnovit po založení osadního výboru před dvěma lety. První rok jsme bohužel nevydrželi hlídat až do rána, a tak jsme o májku přišli rukou Všestaráků. Poučeni z této ostudy jsme vloni májku střežili až k poledni následujícího dne a tak se nám ji podařilo uhlídat a mohli jsme za měsíc potěšit děti před konáním Dětského dne další obnovenou tradicí, kterou je kácení máje. I letos jsme střežili májku až do rána, rozešli jsme se dokonce až kolem třetí odpoledne a májku jsme opět uhlídali. Všestaráci však bohužel zřejmě nedokázali unést skutečnost, že se jim už podruhé za sebou nepodařilo naši májku pokácet a ukrást věnec, tak se rozhodli přijít na lup až druhý den navečer. Hlídání májky i v dalších dnech je sice občas v některých pramenech zmiňováno, ale v dnešní době se jedná spíše o záminku k alkoholismu a s původní tradicí nemá zřejmě nic společného. Svou ubohou touhou po pomyslném vítězství za každou cenu a neznalostí skutečné podstaty tradic české vesnice a jejich pravidel tak letos Všestaráci připravili o zážitek z kácení májky na konci května i naše děti, kvůli kterým se o obnovování tradic pokoušíme především...Zpět na seznam akcí