Zpět na seznam akcí

Pálení čarodějnic se konalo na návsi u požární nádrže a přispělo především k vzájemnému seznámení obyvatel obce, včetně nových "přistěhovalců". Také se zlikvidoval materiál ze zbourané dřevěné boudy na návsi a část větví z aleje ke hřbitovu. Začalo se už v odpoledních hodinách zdobením a stavěním májky. Ta se v obci neobjevila už řadu let. Bohužel však musíme přiznat, že se nám jakožto začátečníkům vydařila jen první polovina této obnovené tradice. Netušili jsme totiž, že by po tak dlouhé době hrozilo májce nějaké nebezpečí, a tak nám ji nad ránem, kdy ji nikdo nehlídal, zkosili Všestaráci a sebrali nám věnec :-(
Vlastní pálení už bylo úspěšnější, točilo se pivo, opékaly buřty a zábava nevázla ani na chvilku. Nejdéle vydržely starousedlice, které opouštěly náves kolem půl čtvrté ráno ...Zpět na seznam akcí