Zpět na seznam akcí

Jarní brigáda 2012
Na letošní jarní brigádě jsme opravili nefunkční nástěnku dodanou obecním úřadem, vyčistili prostor návsi, autobusové zastávky a „přístřešku“ na kontejnery, sestříhali keře, prořezali hloh u zvoničky, posekali trávu na dětském hřišti (již uklizeném v rámci akce MC Lodička) i kolem něj, zakryli nově zabetonovanou trubku na stavbu májky a upravili šachtu dešťové kanalizace na obtoku rybníka pro zajištění maximálního přítoku do rybníkaZpět na seznam akcí